Historisk arkiv

Over én milliard kroner til forskning i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

130 bedrifter får til sammen over én milliard kroner til forskning. Slik vil regjeringa styrke innovasjon og bidra til nye arbeidsplasser i norske bedrifter.

– Med disse pengene skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning skaper store verdier, og kan til og med redde liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Totalt er det delt ut 1074 millioner kroner, og de siste prosjektene fikk tildelinger denne uken.  Prosjektene spenner vidt, og omfatter alt fra ny behandling for barn med føllings sykdom til identifisering av enkeltlaks i laksemerder og klimatilpassede solbær, rips og stikkelsbær. 

Bedriftene er spredt fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Satsing på digitalisering

Mange av prosjektene som får penger handler om digitalisering. Det er bedriftene selv som søker og som eier prosjektene. De delfinansierer også forskningen. 

– Dette er en viktig investering som vil skape flere private arbeidsplasser og øke innovasjonstakten i næringslivet. Digitaliseringen er i full gang, og det er bra at så mange bedrifter bruker denne utviklingen til sin fordel, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forskning i næringslivet viktig

Pengene til prosjektene er et spleiselag mellom flere departementer, og Forskningsrådet sørger for at prosjektene holder høy kvalitet. Bare de beste prosjektene får midler.

– Kunnskap er Norges viktigste konkurransefortrinn, og det  bygger vi videre på nå. Næringslivet må forske mer for at vi  skal ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.