Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen gjennomfører høring om tilbudet til barn og unge med særskilte behov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender i dag rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge på høring. – Det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre. Jeg håper høringen vil bidra til mange gode diskusjoner i kommuner, barnehager og skoler, og konkrete innspill og forslag. Jeg ønsker at tilbudet til barn og unge skal bli mer inkluderende, og at riktige tiltak settes inn på riktig tidspunkt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ministeren fikk 4. april overlevert rapporten fra en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl. Ekspertgruppen ble oppnevnt av regjeringen i fjor, for å gi en bredere tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer.

Dagens system ekskluderer

Ekspertgruppen slår fast at dagens system har store utfordringer. Mange barn og unge møter ansatte i barnehage og skole uten pedagogisk kompetanse. Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Dette gjelder også for mange av barna som får spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Ekspertgruppen slår også fast at det tar for lang tid før barn og unge får hjelpen de trenger og at systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.

Flere høringskonferanser

Det blir arrangert høringskonferanser i Oslo (28. mai), Tromsø (19. juni) og Trondheim (20. juni).
Kunnskapsdepartementet oppfordrer alle som ønsker det å gi sine vurderinger av forslagene i ekspertgruppens forslag. Høringsuttalelsene må gis digitalt via Utdanningsdirektoratets høringsside: udir.no/om-udir/hoyringar/. Høringsfristen er onsdag 15. august 2018.  


Mer om ekspertgruppen ledet av professor Thomas Nordahl.

Les hele rapporten Inkluderende felleskap for barn og unge her