Historisk arkiv

Samler innspill til ny reform:

Regjeringen Solberg
Samler innspill til ny reform:

Regjeringen legger ut på kompetanseturné

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Arbeidslivet er i endring, men fortsatt ser vi at for få tar etter- og videreutdanning. Skal vi sikre at ingen går ut på dato, og slutter i jobben på grunn av manglende kompetanse, må vi legge til rette for at alle kan bygge kompetanse og lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger han ut på en kompetanseturne for å lytte og samle innspill om hvordan vi kan sikre at flere står i jobb lenger.

I dag reiser statsråd Sanner til Gjøvik for å lytte til erfaringer og innsikt representanter fra det lokale næringslivet på Innlandet har. Både bedrifter, utdanningsinstitusjoner og arbeidstakere er invitert. Regjeringen begynner dermed arbeidet med sin varslede reform Lære hele livet. For å sikre at flere står i jobb lenger og at vi ikke får et kompetanseskille i arbeidslivet skal regjeringen se på nye løsninger som skal sikre at flere får det kompetansepåfyllet de trenger.

– Vi må unngå at teknologisk utvikling fører til at flere faller utenfor. Vi må forberede oss på de store omstillingene som kommer, og vi må sikre at alle kan være med på utviklingen. Dette betyr at vi må tenke nytt, sier Sanner videre.

Lavere andel tar formell videreutdanning og bedriftene mangler kompetanse
Nye tall fra Lærevilkårsmonitoren, en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftsundersøkelse, viser at andelen av oss som har tatt formell videreutdanning er lavere i dag enn for ti år siden. Tallene viser også at 45 prosent av sysselsatte mellom 22 og 66 år verken har deltatt i formell videreutdanning eller på kurs eller annen opplæring det siste året.

–  Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring. Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver som krever annen type kompetanse kommer til.  Dette viser tydelig behovet for at vi gjennomfører en kompetansereform, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Det udekte kompetansebehovet i norsk arbeidsliv er allerede tydelig. Kompetanse Norges Virksomhetsbarometer fra 2018 viser at 40 prosent av bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av kompetansebristen. Videre sier to av tre NHO-bedrifter at de ønsker å styrke den digitale kompetansen blant ansatte, og ifølge KS arbeidsgivermonitor 2017 opplevde 13 av 14 fylkeskommuner at de i stor grad har behov for å utvikle den digitale kompetansen til sine medarbeidere.


– Konkurransen blir tøffere, konkurrentene blir flere og tempoet raskere. Tidligere var nordmenn høyere utdannet enn jevnaldrende i de fleste andre land. Dette er i ferd med å endre seg, og andre nasjoner har begynt å ta oss igjen. Vi står i fare for å miste forspranget, det tar vi tak i nå, sier Sanner.


Må tenke nytt for å sikre at ingen faller utenfor
Et viktig mål for regjeringen er at ingen skal gå ut på dato, og at flere skal kunne stå lenger i arbeid. Regjeringen er derfor i gang med to nye initiativ. Det skal utvikles mer fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Som en start ble det i Revidert Nasjonalbudsjett satt av 10 millioner kroner. Videre skal det utvikles egne bransjeprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet der konkrete tilbud utvikles for særlig utsatte bransjer.


Innspillsmøter over hele landet
Våren 2020 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding "Lære hele livet" -   kompetansereformen. I løpet av høsten skal regjeringen derfor ut på en egen kompetanseturné og de vil i den forbindelse arrangere innspillsmøter over hele landet. Målet er at aktører i arbeidslivet – fra både arbeidsgiver og arbeidstaker, til utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv –skal bidra med sin kunnskap og erfaring knyttet til kompetanspåfyll i arbeidslivet.

De ulike innspillsmøtene vil ha et eget tema, og hvert møte vil også ta for seg regionale utfordringer. Foreløpig er det planlagt møter i Mo i Rana, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bergen og Trondheim, i tillegg til Gjøvik.