Historisk arkiv

VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. – Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag er det ikke mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole. De kan bortvises for resten av dagen, opptil 5 dager, eller i svært alvorlige tilfeller – for resten av skoleåret.

– Mobbing skal ikke skje, og skolene skal jobbe godt og systematisk for å forebygge og håndtere dette. Det er trist med saker som ender i diskusjoner om at én elev skal bytte skole. Men jeg mener det er riktig å ha denne muligheten i de aller mest alvorlige sakene, sier Sanner.

I grunnskolen kan man flytte elever mot elevens og foreldrenes ønske dersom hensynet til medelevene krever det.

– Pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men på lik linje som i barne- og ungdomsskolen bør det være mulig å pålegge elever også i videregående å bytte skole, når hensynet til medelevene tilsier det, sier Sanner.

Regjeringen foreslår tre vilkår må være oppfylt før en elev kan flyttes:

  1. Oppførselen til eleven som flyttes må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre elever.
  2. Mindre inngripende tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø.
  3. Før vedtak blir fattet skal eleven selv, rektor og læreren til eleven ha blitt hørt, og andre tiltak skal være vurdert og helst prøvd ut.