Historisk arkiv

18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Derfor styrket regjeringen satsingen på studenters psykiske helse i 2018. Nå er det klart hvem som får støtte til arbeidet for bedre psykiske helse og forebygging av rusproblemer blant studenter.

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og vurderer søknadene. Studentsamskipnader, og universiteter, høyskoler eller studentorganisasjoner som samarbeider med samskipnadene, kan søke på midlene som skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

– Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Regjeringen har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen, sier helseminister Bent Høie (H).


Her er oversikten over de som får penger:

ANSGAR HØGSKOLE AS

Prosjekt FORTELL

450 000

NORD STUDENTSAMSKIPNAD

Styrking av studenters psykiske helse - videreføre prosjektet "Første semester og studentverter

1 600 000

NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD

Tettere på - for studenten.

1 690 000

STUDENTPARLAMENTET UIT - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

AnsvarsFull, Rusforebyggende arbeid - for studenten

1 100 000

SIT STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM

Utvikling av det psykososiale tilbudet til studenter i Gjøvik

818 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER

Styrking av studentenes psykiske helse  og forebygging av skadelig rusmiddelbruk

600 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

Prosjekt rus og levevaner

1 000 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I MOLDE

En god start - Det utfordrende første semester

300 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS

Rusforebyggende og helsefremmende arbeid SiO Helse

2 700 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 - 2022

2 615 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER

Mental matpakke - om kjærlighet og sånn

100 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER

Framføringsgruppe

42 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE

Helsefremmende campusmiljø

1 000 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I VOLDA

Fremje studentars psykiske helse og førebygging av rusmiddelbruk.

350 000

STUDENTSAMSKIPNADEN I ÅS

Tiltak for å styrke studentenes psykiske helse og rusforebyggende arbeid.

1 100 000

STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET

UiB mentor

600 000

UNIVERSITETET I AGDER

Studentenes byfestival

105 000

UNIVERSITETET I BERGEN

UiB mentor

800 000

UNIVERSITETET I STAVANGER

Studentenes psykiske helse: Hus-prosjektet ved Universitetet i Stavanger.

250 000