Historisk arkiv

20,5 millioner kroner til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker at flere barn med minoritetsbakgrunn skal gå i barnehage. Derfor videreføres ordningen hvor kommuner kan søke om midler til rekrutteringstiltak. – Barnehage er det beste tiltaket for å gi barn gode norskkunnskaper. Barnehagen er viktig som integreringsarena, og gir barna faglig og sosial utvikling som de trenger for å lykkes på skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Midlene skal gå til kommuner som har særlige utfordringer med rekruttering av minoritetsspråklige barn, og som har 80 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage.

I 2019 vil 24 kommuner bli invitert til å søke. I fjor søkte 17 av de 22 kommunene som ble invitert.

– Denne ordningen  kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen, og få flere til å delta i  barnehage.  Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer. Jeg håper alle kommuner som blir invitert til å søke gjør det, sier Sanner.  

I tråd med prinsippet om lokal handlefrihet står kommunene fritt til å bestemme hvordan de bruker midlene. Vilkåret for bruk av midlene er at kommunene driver aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid.

– Eksempler på dette kan være å banke på døren der barna bor, det har fungert godt i Oslo, Bergen og Drammen. Jeg vil oppfordre kommunene til å dele erfaringer med hverandre, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

I 2017 gikk 81,4 prosent av alle minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage. I 2013 var andelen 76,8 prosent. Dette er betydelig lavere enn resten av befolkningen. Totalt gikk 91,3 av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage i 2017.

Tabell 1: Kommuner som er invitert til å søke i  2019.

Kommuner

Antall barn kommunene kan søke om tilskudd for i
2019[1]

 

 

Tilskudd i 2018

0301 Oslo

2 423

8 753 240

1201 Bergen

771

Søkte ikke

1103 Stavanger

518

1 795 156

1102 Sandnes

409

Søkte ikke

1601 Trondheim

407

1 112 700

0219 Bærum

366

1 350 076

0106 Fredrikstad

297

Søkte ikke

1001 Kristiansand

236

1 031 102

0105 Sarpsborg

209

760 345

0710 Sandefjord

201

1 112 700

0709 Larvik

139

467 334

0220 Asker

131

Søkte ikke

1504 Ålesund

130

433 953

0806 Skien

127

552 641

0602 Drammen

106

586 022

1902 Tromsø

105

396 863

0605 Ringerike

96

Ny kommune 2019

0627 Røyken

94

Ny kommune 2019

1106 Haugesund

91

Søkte ikke

0213 Ski

86

Ny kommune 2019

0104 Moss

85

296 720

0231 Skedsmo

82

Ny kommune 2019

0235 Ullensaker

82

Ny kommune 2019

0701 Horten

82

367 191

[1] Beregningsgrunnlaget er BASIL-tall pr. 15.12 to år før utbetalingsåret, samt befolkningsstatistikk fra SSB pr. 01.01 året før utbetalingsåret.