Historisk arkiv

Ber politiet, PST og UDI om å samarbeide tettere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For bedre å kunne avdekke saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn er politiet, PST og UDI nå bedt om å gå igjennom rutinene sine. Etatene skal melde tilbake om tiltak som kan sikre at saker blir riktig behandlet.

– Vi må være sikre på at saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn blir tilstrekkelig opplyst og riktig avgjort. Derfor ber vi nå, sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, etatene om å sette seg sammen og finne ut hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Bakgrunnen for at det nå bes om en gjennomgang er at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. I juli i år ble han dømt for terrorplanlegging i Italia.

- I oppdraget som nå har gått til Politidirektoratet, PST og UDI ber vi etatene om særlig å se på om den veiledende indikatorlisten bør utvides med flere kriterier ved behandling av søknader om statsborgerskap. Videre ber vi dem vurdere om det er behov for regelverksendringer, sier Sanner.

Det er UDI som har fått hovedansvaret for å koordinere oppdraget, og frist for etatene til å svare på oppdraget er 1. november 2019.