Historisk arkiv

Mer støtte til psykisk helse for studenter i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utenlandsstudentenes interesseorganisasjon ANSA får ekstra penger til å utvide sitt tilbud innenfor psykisk helse. – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viste at en del norske studenter i utlandet har psykiske vansker. Nå gir vi ANSA mulighet til å hjelpe flere studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Det gjelder også blant utenlandsstudentene. Her hjemme gjør studentsamskipnadene en viktig innsats for å hjelpe studenter med å få tilgang til helsehjelp for psykiske problemer.

– Norske studenter i utlandet har falt utenfor dette apparatet. En del rapporterer at de har få eller ingen hjelpetiltak rundt seg. ANSA har gjort et viktig arbeid særlig for å formidle nettbasert hjelp, men ønsker å utvide tilbudene. Det får de nå muligheten til, sier Nybø.

Vil gi et bedre tilbud til utenlandsstudentene

Ifølge ANSA har utenlandsstudenter mange steder et meget begrenset eller ikke-eksisterende psykisk helsetilbud. Derfor tilbyr ANSA et online psykolog-tilbud så studentene har tilgang til norsk psykolog, uansett hvor de er i verden og webinarer knyttet til mestring av angst, depresjon og stress. Nå kan tilbudet utvides ytterligere.
 
– Vi er utrolig glad regjeringen har lyttet til våre innspill. Midlene vi nå får vil bety mye for mange norske studenter i utlandet som nå vil få et bedre psykisk helsetilbud, sier Hanna Flood, president i ANSA.

Regjeringen ønsker at flere studenter skal ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden.

– Det store flertall av de som studerer i utlandet er veldig fornøyde, men det viktig at de som har det vanskelig kan få hjelp, sier Nybø.

Støtten til det psykiske helsetilbudet til studenter i utlandet som ANSA nå får er på 760 000 kroner.

Blir regnet som en studentsamskipnad

ANSA hadde i utgangspunktet søkt om støtte gjennom støtteordningen Studenters psykiske helse. Søknaden ble avviste av Helsedirektoratet fordi man fant at organisasjonen ikke var en studentsamskipnad etter gjeldende lov og forskrift.

– Jeg har nå avklart at ANSA er å regne som en studentsamskipnad etter samskipnadsloven og har gitt Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om dette. Det betyr at ANSA også kan søke ved utlysning av midlene til programmet i 2019, men allerede nå kan de utvide sin nettbaserte hjelp til utenlandsstudentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.