Historisk arkiv

Kunnskapssenteret for utdanning flyttes til Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Stavanger (UiS) blir den nye vertsinstitusjonen for Kunnskapssenteret for utdanning. – Kunnskapssenteret har en viktig oppgave i å bidra til en kunnskapsbasert politikkutforming, sammenstille og formidle utdanningsforskning. Nå flytter vi senteret fra Oslo, og legger det til Universitet i Stavanger. De blir en del av et sterkt faglig miljø som kan bidra til å heve kvaliteten i tiden fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kunnskapsdepartementet bestemte i 2018 at senteret skulle flyttes ut av Norges forskningsråd til en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo. I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble Universitetet i Agder, UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og UiS invitert til å søke om å få overta rollen som vertskap for virksomheten.

– Det er viktig for regjeringen å spre statlige arbeidsplasser i hele Norge. Så langt har regjeringen lokalisert godt over 800 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier Sanner.

– UiS var den sterkeste kandidaten for å overta vertsrollen for Kunnskapssentret. Universitetet har høye ambisjoner for senteret, og med deres tidligere erfaringer med utdanningsforskning legges forholdene godt til rette for å videreutvikle sentret, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Også i den regionalpolitiske vurderingen av lokasjoner kommer UiS godt ut.

– Blant søkerne har Stavanger og Sandnes-regionen størst nedgang i antall sysselsatte de siste årene, lavest andel statsansatte fra før og lavest vekst i statlig sysselsetting. Under den rødgrønne regjeringen ble ingen arbeidsplasser flyttet til Rogaland, med denne regjeringen har 76 arbeidsplasser blitt flyttet dit, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Fakta om Kunnskapssenteret:

  • Hovedformålet med Kunnskapssenter for utdanning er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren "kunnskapsoversikter", og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.
  • Flytting av de ca. 6 årsverkene ved Kunnskapssenteret skjer innenfor rammene for virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at formålet med virksomheten skal videreføres og et krav om at sentrale elementer skal bestå. Samtidig er det rom for videreutvikling av senterets virksomhet de neste fem årene.
  • Søknadene fra de fire universitetene har vært vurdert av et faglig panel i Kunnskapsdepartementet, med utgangspunkt i åtte kriterier som søkerne på forhånd fikk beskjed om ville vektlegges.