Historisk arkiv

Historisk arkiv

Lena Fahre er ny direktør for 22. juli-senteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansatt Lena Fahre som ny direktør for 22. juli-senteret. Hun kommer fra stillingen som direktør for Slottsfjellmuseet.

– 22. juli-senteret er et læringssenter som formidler minne og kunnskap om terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Senteret er også blitt en læringsarena som kan bidra til å forebygge ekstremisme og fremme demokrati og medborgerskap. For Kunnskapsdepartementet har det vært viktig å få en ny direktør som har den kompetansen og drivkraften som trengs for å utvikle senteret videre, og jeg er glad for at Lena Fahre har takket ja til stillingen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

22. juli-senteret ble etablert av regjeringen i 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært ansvarlig departement. Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret for senteret 1. juli i år.

– Jeg er imponert over måten de ansatte tar imot de besøkende og formidler terrorhandlingene fra 22. juli. Jeg mener senteret fremstår som troverdig og verdig, og jeg er glad for at jeg nå kan være med å videreutvikle dette sammen med de som jobber der, de besøkende og andre interessegrupper, sier den nye direktøren, Lena Fahre.

Fahre kommer fra stillingen som direktør for Slottsfjellmuseet, som er en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Bilde av Lena Fahre
Lena Fahre blir ny direktør for 22. juli-senteret. Foto: privat