Historisk arkiv

Nytt mattekurs på nettet for de som vil bli lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får 5 millioner kroner av regjeringen for å lage et landsdekkende nettkurs for søkere som ønsker å forbedre mattekarakteren.

– Dette kurset vil være spesielt tilpasset de som ønsker å bli lærere, men som ikke møter kravet om karakter fire i matematikk. Med et nytt nettbasert kurs vil de ha mulighet til forbedre karakteren sin frem mot studieopptaket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Universitet med lang erfaring

Den midlertidige ordningen med forkurs i matematikk avvikles. Men de som har satset på at det kommer et forkurs i 2020 skal likevel få et tilbud gjennom et landsdekkende og nettbasert kurs i regi av USN.

– Universitetet har lang og god erfaring med nett- og samlingbasert undervisning for grunnskolelærerutdanningene.  Da USN henvendte seg til departementet med tanker om et nettbasert matematikkurs tilpasset potensielle lærerstudenter sammenfalt dette i stor grad med våre planer, sier Nybø.

Gratis nettbasert kurs

Målet med regjeringens satsing på dette nasjonale kurset, er å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Det nye nettbaserte kurset er gratis og vil i praksis erstatte forkurset i matematikk, som ble innført som et midlertidig tilbud i 2016. 

Forkurset har bidratt til at flere har fått muligheten til å komme inn på lærerutdanningene, men ordningen har vært kompleks og ressurskrevende. For mange søkere har det vist seg vanskelig å løfte seg fra karakteren tre til fire på så kort tid som det intensive forkurset var lagt opp til. 

– Vi tror dette nettbaserte kurset fra USN vil være bedre for søkerne fordi de vil få et tilbud over lengre tid, noe som gir dem større mulighet til å modnes i faget. Jeg håper at universitetet gjør videregående skoler og andre relevante interessenter oppmerksomme på at det kommer et godt nytt undervisningstilbud, sier Nybø.

Fakta

  • Kurset tilbys første gang frem mot opptak til privatisteksamen i 2020, og i minst ett år til. Det skal ikke være et intensivkurs, men gå over en lengre tidsperiode enn det tidligere forkurset
  • Kurset skal være gratis, landsdekkende og legge til rette for at deltakerne kan ta privatisteksamen. Kostnader til privatisteksamen, må deltakerne dekke selv. Dette er på lik linje med alle andre som vil forbedre karakteren.
  • Fra 2016 ble det stilt krav om karakter 4 i praktisk matematikk for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning. For søkere med samfunnsfaglig eller realfaglig matematikk, er det ingen karakterkrav når man søker på lærerutdanningen.