Historisk arkiv

Sanner ber om redegjørelse fra UDI

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På bakgrunn av informasjonen som har fremkommet i media om at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia, ber kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om en redegjørelse fra UDI.

– Jeg har bedt UDI om en redegjørelse av hva som har skjedd i den aktuelle saken. Jeg har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet, sier Sanner.

Som følge av denne saken ber Kunnskapsdepartementet videre om at Utlendingsdirektoratet redegjør for kriterier direktoratet bruker i behandlingen av søknader om statsborgerskap.

– Vi ber om at direktoratet gjennomgår rutinene for saksbehandlingen og vurderer om rutinene bør utvides med flere kriterier, for eksempel undersøkelse av eventuelle utleveringsbegjæringer, avslutter Sanner.

UDI har frist til 23. juli.