Historisk arkiv

Stabile eksamensresultater for både grunnskole og videregående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De foreløpige eksamensresultatene for grunnskole og videregående våren 2019 er klare. – Det er små endringer og det er gode nyheter. Stabile resultater viser nemlig at eksamen ligger på omtrent samme vanskelighetsnivå som tidligere år, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H)

Ettersom eksamensoppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Men dette innebærer også at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år, og de kan derfor ikke brukes til å si noe om endringer i prestasjoner på tvers av kull.

- I matematikk ser vi blant annet at snittet i år har stabilisert seg. Det har vært en liten jevn økning i karaktersnittet de siste årene og vi ligger på et godt nivå. Systematisk satsing på grunnleggende ferdigheter og elevenes læring over flere år har gitt resultater, sier Midtgarden Remen.

Jenter gjør det jevnt over bedre

I videregående opplæring er det også små endringer sammenliknet med de foreløpige eksamenskarakterene i fjor. Jenter får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i mange av fagene i videregående. I matematikk og realfag er resultatene jevnere.

- Som en del av fornyelsen av læreplanene, som vi nå holder på med, gjennomgår vi også eksamensordningen slik at de er tilpasset de nye læreplanene. En egen ekspertgruppe jobber med dette og skal komme med forslag til nye eksamensformer innenfor gitte rammer, sier statssekretæren.

Tidlig innsats og tettere oppfølging av de minste

Norske elever presterer nå jevnt over bedre i lesing og matematikk, enn tidligere. Det har blitt færre elever som presterer på de laveste nivåene i internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS.

Til høsten legger kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Målet er at laget rundt elevene og lærerne skal bli sterkere.

- Det er fint å se at systematisk innsats over tid gir resultater i form av gode eksamenskarakterer for norske elever. Nå prioriterer vi tidlig innsats og tett oppfølging av de minste barna, og vi håper dette fører til stabile resultater også i fremtiden, sier Midtgarden Remen.

Se alle resultatene her. 

Fakta: Om årets tall

  • Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år. De kan derfor ikke brukes til å si noe om endringer i prestasjoner på tvers av kull.
  • Dette er foreløpig statistikk som ikke inneholder resultater fra klagebehandling. Endelige tall for 10. trinn publiseres i slutten av august, og endelige tall for videregående sole publiseres i september.