Historisk arkiv

Stadig flere fullfører videregående skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ferske tall viser at 75,3 prosent av de som begynte på videregående skole i 2013 fullførte innen fem år. – Jeg gleder meg over at flere nå fullfører og består videregående opplæring. Regjeringen har som mål at 9 av 10 skal fullføre. Derfor vil nå se på flere tiltak som kan hindre frafall. Vi vil forsterke tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet og sikre en bedre overgang fra ungdomsskolen til videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tallene viser en økning på i underkant av 6 prosentpoeng siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 og 0,3 prosentpoeng sammenliknet med fjoråret. SSB har oppdaget mangler i datagrunnlaget for fullføring på yrkesfag. Dette er nå rettet opp, og tallene for tidligere årganger er oppjustert. Fullføringstallene for 2012-kullet er oppjustert fra 74,5 til 75 prosent.

Fullføringsstatistikken viser fullføring fem år etter elevene begynte i videregående for første gang. Elever har rett til omvalg, og kan velge å ta et annet programområde eller utdanningsprogram en det en har begynt på. I tillegg har elever som starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram, mulighet til å ta oppnå studiekompetanse gjennom ettårig påbygg på tredje trinn.

Mange av elevene som begynte på yrkesfag i 2013 fullførte med studiekompetanse. Av alle elever som startet i videregående opplæring høsten 2013, oppnådde 58 prosent studiekompetanse og 17 prosent yrkeskompetanse.

- Vi trapper opp innsatsen tidlig i utdanningsløpet med flere lærere og plikt til intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Vi innfører også ny struktur på yrkesfagene som også skal gi mer og tidligere spesialisering, og vi holder fast på fraværsgrensen. Vårt mål er at 9 av 10 skal fullføre videregående skole, avslutter Sanner.


Se alle tall hos SSB.