Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved OsloMet – storbyuniversitetet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Trine Syversen til å være styreleder ved OsloMet i neste periode. Trym Holter, Laila Bokhari og Jens Erik Mogensen er oppnevnt til å være styremedlemmer. Varamedlemmer er Aud Hansen og Ivar H. Kristensen.

–Videre utvikling av OsloMet krever at universitetet fortsetter sitt arbeid for å øke kvaliteten i utdanningene og forskningsaktiviteten. I tillegg må universitetet samspille enda mer med arbeidslivet. Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Deres brede erfaring vil være viktig i dette arbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Nye styremedlemmer:

Trine Syversen fra Oslo er nåværende styreleder og blir sittende i en periode til. Syversen er professor ved UiO og har tidligere vært dekan og forskningsdekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Trine Syversen har tung akademisk ledererfaring og har vist resultater både hos egen arbeidsgiver og som nåværende styreleder.

Trym Holter fra Trondheim er forskningsleder ved SINTEF Digital. Han er teknolog og har erfaring med forskning og produktutvikling innen blant annet maskinlæring og elektronisk design. Han har også jobbet med startuper med multinasjonale selskaper.

Laila Bokhari fra Oslo har både forskerbakgrunn og politisk erfaring. Hun er nå student ved Harvard Kennedy School of Government. Bokhari har et internasjonalt nettverk fra tidligere forskerkarriere og nåværende studier ved Harvard.

Jens Erik Mogensen fra København er prodekan for utdannelse ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU). Mogensen har lang erfaring fra ulike lederstillinger ved KU.

Varamedlemmer:

Aud Hansen (Sande), direktør helse og sosial, Asker kommune

Ivar H. Kristensen (Asker), administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.