Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Talentsentre i realfag blir permanent ordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Gode kunnskaper i realfag er viktig for fremtidens Norge, og helt avgjørende hvis vi skal greie å løse store samfunnsutfordringer, som å få ned klimautslippene og gjennomføre det grønne skiftet.

Talentsentrene er prøvd ut som en treårig pilot ved fire vitensentre siden 2016.

Talentsentrene gir elevene utfordringer og er en møteplass

– Elever som presterer høyt faglig kan av og til føle seg litt alene på sin skole, og vil ha nytte av å ha et sted der de får faglige utfordringer og møter andre som har samme interesse for realfag. Talentsentrene ser ut til å ivareta både faglige og sosiale forhold på gode og gjennomtenkte måter, sier Sanner.

Regjeringen har besluttet at ordningen med talentsentre går fra pilotprosjekt til å bli permanent.

Det er Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som har gjennomført evalueringen av de fire talentsentrene, som ligger i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Barn og unge skal være «Tett på realfag»

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Strategien har fire hovedmål: At barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres, at andelen barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk skal reduseres, at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag, samt at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Fakta

 • Talentsentrene i realfag ble opprettet høsten 2016, og er plassert ved fire regionale vitensentre:
 • Oslo vitensenter
 • Vilvite Bergen
 • Vitensenteret i Trondheim
 • Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta
 • Talentsentrene skal:
 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer
 • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene
 • Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk
 • Talentsentrene er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring.
 • Satsingen med de fire talentsentrene utgjør 8 millioner kroner årlig.

Les rapporten