Historisk arkiv

UDI har fått ny instruks om tilbakekall av statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag har Kunnskapsdepartementet sendt ny instruks til UDI og UNE som fastsetter at statsborgerskap kan tilbakekalles dersom hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn skulle tilsi det.

Bakgrunnen for endringen er at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. I juli i år ble han dømt for terrorplanlegging i Italia.

I mai 2017 anmodet Stortinget Kunnskapsdepartementet (KD) om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero i påvente av regelverksendringer. Utlendingsdirektoratet (UDI) ble da instruert av KD om å ikke behandle slike saker.

– Vi endrer instruksen fordi vi mener det er nødvendig å kunne behandle spesielt alvorlige saker som berører nasjonale interesser. Det kan ikke ha vært Stortingets intensjon å stoppe behandlingen av slike saker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Saker som angår grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn skal fra nå sendes fra UDI til Kunnskapsdepartementet (KD) til vurdering. KD kan i disse tilfellene instruere UDI i hva de skal gjøre med saken.

Andre saker om tilbakekall av statsborgerskap er fortsatt stilt i bero.