Historisk arkiv

161 millioner kroner til bedre undervisningslokaler for studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine. Det skal legges til rette for nye undervisningsformer, og målet er at studentene lærer mer og får et bedre psykososialt miljø. Her er oversikten over hvem som får støtte.

Fortsatt er den tradisjonelle forelesningen den aller vanligste undervisningsmåten på landets universiteter og høyskoler.

– Forelesninger kan være både bra og effektivt, men studentene ønsker også mer undervisning der de deltar aktivt. Det krever at vi har auditorier, laboratorier, verksteder og andre undervisningslokaler som gir bedre mulighet for deltakelse. Det skal pengene til oppgradering bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Støtte til nytt klimahus og aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Det er mange gode prosjekter som nå kan gjennomføres og komme studentene til gode. For eksempel får Høgskulen på Vestlandet penger til å bygge et nytt klimahus ved Campus Bergen, og UiT blir tildelt midler for å gjøre lokaler ved havnen på Campus Harstad til et pulserende undervisnings- og studentmiljø. UiS skal gjøre deler av Kitty Kiellands hus om til et pilotprosjekt for aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Pengene er fordelt i to potter. 135 millioner går til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg og 26 millioner går til institusjonene som leier lokaler av Statsbygg.

Etter årets tildeling på 161 millioner kroner er det totalt gitt 652 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter gjennom ordningen siden 2015. I tillegg er det et kriterium i ordningen at institusjonene selv bidrar med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.

Disse får støtte i 2020
Prosjekter i lokaler eid av Statsbygg:

Institusjon

Prosjekt

Beløp (mill. kroner)

NHH

Ombygging kantine

2,5

HVL

Lettbygg, Førde

3

HVL

Kafe- og vrimleareal, Stord

2

HVL

Klimahus, Bergen

1,5

UiT

Havnegata Harstad

5

UiS

Universitetsbibliotek

1,5

UiS

Hagbart Lines hus

0,4

UiS

Arne Rettedals hus

1,5

UiS

Kitty Kiellands hus

2,8

NU

Levanger

0,8

HiNN

Lillehammer, Rena og Hamar

5

SUM

 

26

Prosjekter ved selvforvaltende institusjoner:

Institusjon

Prosjekt

Beløp (mill. kroner)

UiO

Eilert Sundts hus B

45

UiB

Realfagsbygget

25

NMBU

Aud Max

20

NTNU

Gløshaugen

15

NTNU

Kalvskinnet

5

UiT

Universitetsbiblioteket Tromsø

15

NiH

Bibliotek og Lesesal

10

SUM

 

135

Fakta om ordningen

  • Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015.
  • De selvforvaltende institusjonene er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT – Norges arktiske universitet, NTNU, NMBU og Norges idrettshøgskole. Øvrige universiteter og høgskoler leier sine lokaler gjennom statens husleieordning eller av private aktører.