Historisk arkiv

17 universiteter og høyskoler har søkt om penger til å utvikle fleksible utdanningstilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har satt av 90 millioner for å gjøre det enklere for folk å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted. Da søknadsfristen gikk ut i mars hadde 17 universiteter og høyskoler søkt.

- Det kommer en tid etter den krisen vi nå står i, og hvor flere arbeidstakere trenger litt ekstra påfyll. Vi må gå bort fra et system hvor vi først utdanner oss og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. For å klare det må vi ha flere fleksible og desentraliserte tilbud som er bedre tilpasset voksne i jobb med familie og boliglån. Det har den siste tiden vist enda tydeligere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Overgår den totale søknadsrammen

17 universiteter og høyskoler har sendt inn rundt 60 kvalifiserte søknader med et samlet beløp på om lag 177 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så mye som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har i midler til denne utlysningen.

- Det har vært en enorm respons på det oppdraget vi har lyst ut. Det vitner om at universitetene og høyskolene har mange klare planer på hvordan utdanningene kan bli mer tilgjengelige og fleksible. Disse prosjektene er gode bidrag for å gjøre utdanningssystemet enda bedre tilrettelagt for livslang læring, sier Asheim.

Flertallet av søknadene er videreutdanningstilbud

Alle fagområder og utdanningsnivåer kan søke på ordningen, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder. Flertallet av søknadene som har kommet er videreutdanningstilbud.

- Det er både nyttig og positivt at universiteter og høyskoler ønsker å tilby utdanningstilbud med ulike størrelser og fagsammensetninger. Det tror jeg gjør det enklere for folk å finne et tilbud som passer det behovet de har, sier Asheim.

Fakta om ordningen

 • Disse kan søke om midler: Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler
 • Dette kan de få støtte til
  • Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus
  • Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus

Fakta om søknadene

 • Litt over halvparten av prosjektene har en fagsammensetning på under 60 studiepoeng
 • 11 av utdanningstilbudene er bachelorgrader
 • Tre av prosjektene er mastergrader.
 • Komitéen som vurderer søknadene består av 12 personer fra universitets og høyskole-sektoren. Flere har erfaring med å utvikle fleksible utdanningstilbud.
 • Tildelingen skal etter planen være klar i juni.