Historisk arkiv

Seks universiteter får penger for å tilby utdanning til permitterte og ledig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

USN, UiT, UiA, NMBU, NTNU og UiS får til sammen 20 millioner kroner for å tilby kompetanseheving til permitterte og arbeidsledige denne våren.

- Den store jobben nå er å ta Norge ut av krisen. Da må vi sørge for at permitterte og ledige kan bruke tiden nå på å formalisere eller oppdatere kompetansen sin, slik at de står bedre rustet til arbeidslivet når vi får fart igjen på norsk økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

De ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Diku og Kompetanse Norge i april. Her svarte universiteter og høgskoler på hvilke muligheter de har for å utvide og øke kapasiteten i allerede eksisterende utdanningstilbud. De seks universitetene er valgt ut fordi de meldte inn flest tilbud innen relevante fag som kan komme raskt i gang.

Pengene går til fagområder hvor ledigheten er høy

Pengene gis til institusjoner som har kapasitet innenfor fag som møter samfunnets behov og fag som retter seg mot næringer med økt ledighet. Derfor har blant annet økonomi og administrasjon, ingeniørfag, reiseliv og helse, blitt vektlagt i tildelingen. I tillegg har det vært viktig at tilbudene kan komme i gang innen kort tid og gjennomføres raskt.

- Det er fornuftig å bruke den ledige tiden på kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig å oppskalere tilbud innenfor fagområder hvor det er mange permitterte og ledige, og sørge for at dette kommer raskt på plass slik at folk kommer i gang med utdanningen, sier Asheim.

De 20 millionene er en del av kompetansepakken som ble lagt frem i starten av april.

Skal tilpasse tilbudene til lokale forhold

Universitetene prioriterer selv hvilke av tilbudene de vil realisere, ut fra kapasitet og etterspørsel lokalt. Myndighetene forventer at universitetene har god dialog med lokale virksomheter og partene i arbeidslivet om hvor behovet er størst.

Disse universitetene får penger:

  • Universitetet i Sørøst-Norge, 3,5 millioner
  • UiT Norges arktiske universitet, 3,5 millioner
  • Universitetet i Agder, 3,5 millioner
  • NMBU, 3,5 millioner
  • NTNU, 3 millioner
  • Universitetet i Stavanger, 3 millioner

– Med disse midlene kan institusjonene øke kapasiteten der behovet er størst. Diku har prioritert tilbud som kan komme i gang raskt, slik at de som er permitterte og arbeidsledige kan få kompetansepåfyll så fort som mulig, sier direktør Harald Nybølet i Diku.

En oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger som allerede er tilgjengelige for permitterte og ledige finnes på utdanning.no  


Det kommer f
lere tildelinger

I tillegg til pengene som fordeles nå, har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kompetansehevende tiltak for permitterte og ledige. Diku vil få ansvaret for å fordele mer penger til universiteter og høyskoler når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget.