Historisk arkiv

29 lærestedet får 50 millioner kroner til nettbasert opplæring for arbeidsledige og permitterte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De nesten 50 millioner kronene går til utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. - Dette skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige kan bruke den ledige tiden til å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Den digitale opplæringen skal være arbeidsrelevant og må kunne starte opp raskt, slik at de som nå er permittert eller ledige kan benytte seg av tilbudene. Tilbudene skal møte en konkret etterspørsel og utdanningsinstitusjonene må ha en plan for hvordan de skal rekruttere deltakere. De aktuelle utdanningstilbudene er på videregående skolenivå, høyere yrkesfaglig nivå og universitets- og høyskolenivå. 

- For at arbeidsledige og permitterte faktisk skal kunne benytte seg av disse tilbudene, så har regjeringen også bestemt at vi forlenger perioden de kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæring. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim.

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som fordeler pengene.

I tillegg legger regjeringen 50 millioner kroner ekstra i potten, til å finansiere flere nettbaserte utdanningstilbud for arbeidsledige og permitterte.

Se utlysningen med søknadsfrist 5. juni og 15. juni  

 

Oversikt over utdanningstilbudene som har fått støtte

Utdanningstilbyder

Utdanningstilbud

Fag

Tildelt beløp

Akademiet privatist- og

Nettstudier

 Teori til fagprøve salgsfaget

 Salgsfag

1 500 000

AOF Norge

Kontor- og administrasjonsfaget nettkurs

Fagbrev kontor/adm

117 450

AOF Norge

Salgsfaget nettkurs

Salgsfag

117 450

 AOF Vestlandet

Økonomi, kalkyle og mengdeberegning for skiftledere, kantineledere og kjøkkenansatte

Restaurant/matfag

 

270 550

AOF Vestlandet

Intensivt "Teori til fagbrev" kurs i logistikkfaget

Fagbrev logistikk

320 050

AOF Vestlandet

Intensiv "Teori til fagprøven" kurs i

Resepsjonsfaget

Resepsjonsfag

 

320 050

AOF Vestlandet

Intensivt "Teori til fagprøven" kurs i

servitørfaget for mat- og restaurantbransjen

Restaurant/matfag

 

320 050

AOF Vestlandet

Intensivt "Teori til fagprøven" kurs i kokkefaget for restaurant- og matbransjen

Restaurant/matfag

 

320 050

AOF Vestlandet

IK-mat med smittevern for kjøkkenassistenter

Restaurant/matfag

270 550

AOF Vestlandet

Intensivt "Teori til fagprøven" i salgsfaget for varehandelen

Salgsfag

 

320 050

AOF Vestlandet

Lederskolen

Øk/adm/ledelse

328 850

AOF Østfold

Utøvende lederskap i praksis - Emne 1

Øk/adm/ledelse

245 400

AOF Østfold

Utøvende lederskap i praksis - Emne 3

Øk/adm/ledelse

245 400

AOF Østfold

Coaching og relasjonsledelse - Emne 1

Øk/adm/ledelse

245 400

Arkitektur- og

designhøgskolen i Oslo

Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring

Arkitekt

 

169 051

Arkitektur- og

designhøgskolen i Oslo

Vern, politikk og administrasjon

Arkitekt

 

197 511

BI – Norwegian

Business School

Kompetanse innen bærekraft og grønn vekst for arbeidsledige og permitterte

 

Øk/adm/ledelse

 

1 391 500

Din Kompetanse AS

Utdanningstilbud til permitterte og ledige

Flere

1 647 131

Fagskolen Kristiania

Prosjektledelse i praksis - tilpasset frivillig

sektor

 

Øk/adm/ledelse

 

1 205 295

Fagskolen Kristiania

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, etikk og relasjoner

Øk/adm/ledelse

 

330 790

Fagskolen Kristiania

Grunnleggende regnskapsprinsipper

Øk/adm/ledelse

330 790

Folkeuniversitetet

Kontor- og administrasjonsmedarbeider - Praksiskandidat

 

Fagbrev kontor/adm

 

165 200

Folkeuniversitetet

Logistikkoperatør - praksiskandidat

Fagbrev logistikk

165 400

Folkeuniversitetet

Reiselivsmedarbeider - praksiskandidat

Fagbrev reiseliv

119 600

Folkeuniversitetet

Renholdsoperatør - praksiskandidat

Fagbrev renhold

165 200

Folkeuniversitetet

Resepsjonsmedarbeider - praksiskandidat

Resepsjonsfag

165 200

Folkeuniversitetet

Kokk og institusjonskokk - praksiskandidat

Restaurant/matfag

165 200

Folkeuniversitetet

Servitør - praksiskandidat

Restaurant/matfag

165 200

Folkeuniversitetet

Salgsmedarbeider - praksiskandidat

Salgsfag

119 600

Folkeuniversitetets

Fagskole AS

 Arrangementsledelse

 

Øk/adm/ledelse

 

980 000

Gokstad Akademiet

AS

Digital markedsføring tilpasset vår nye

hverdag

Markedsføring

 

631 000

Hemne High School

Interaktivt kurs markedsføring og salg

Markedsføring

359 907

Høgskolen i Innlandet

Innføring i økologisk landbruk

Landbruk

596 135

Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjonsrådgivning

Øk/adm/ledelse

507 095

Høgskolen i Molde

Fagenheter i logistikk og risikostyring

Logistikk

862 000

Høgskolen i Østfold

Innføring i IKT - fokus arbeidsliv

IKT/digitalisering

2 912 240

Høyskolen for yrkesfag

Lederskapets psykologi

 Øk/adm/ledelse

126 500

Høyskolen for yrkesfag

Ledelse. Lederens personalansvar og

oppgaver

 Øk/adm/ledelse

132 500

Høyskolen for yrkesfag

Byggeprosjektøkonomi - Byggkalkyler og budsjett

 Øk/adm/ledelse

133 100

Høyskolen for yrkesfag

Kontraktsjus - Innføring i standardkontrakter samt tolkningen av disse

 Øk/adm/ledelse

133 100

Høyskolen for yrkesfag

Ledelse og konflikthåndtering

 Øk/adm/ledelse

126 500

Høyskolen for yrkesfag

Byggeprosjektøkonomi - Bruk av dataverktøy

Øk/adm/ledelse

133 100

Høyskolen for yrkesfag

Ledelse. Operativt ledelse

Øk/adm/ledelse

126 500

Høyskolen for yrkesfag

Kontraktsjus - Kontraktsendringer og tillegg

Øk/adm/ledelse

126 500

Høyskolen Kristiania

Digitalisering

IKT/digitalisering

980 585

Høyskolen Kristiania

Markedsføring

Markedsføring

1 500 000

Høyskolen Kristiania

Kompetanseheving for funksjonærer

Øk/adm/ledelse

1 500 000

Høyskolen Kristiania

HR og ledelse

Øk/adm/ledelse

1 500 000

Høyskolen Kristiania

Salg og salgsledelse

Øk/adm/ledelse

1 551 099

Kompetansesenter og bedriftshjelp AS

Helse-, oppvekst- og sosialfag – nettbaserte fleksible utdanningstilbud på videregående skoles nivå og kunnskapskurs uten eksamen

Fagbrev helse- og sosialfag

500 000

Nordic open online academy

Servitør (SER3-01): Teorikurs for

praksiskandidater som ønsker fagbrev

 Restaurant/matfag

 198 000

Nordic open online academy

Salgsmedarbeider (SLG3-01): Teorikurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev

Salgsfag

148 500

Nordic open online academy

Resepsjonist (RES3-01): Teorikurs for

praksiskandidater som ønsker fagbrev

Resepsjonsfag

 247 500

Nordic open online academy

Byggdrifter (BDR3-01): Teorikurs for

praksiskandidater som ønsker fagbrev

Fagbrev byggdrift

 335 000

Nordic open online academy

Helsefagarbeider (HEA3-01): Teorikurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev

Fagbrev helsefag

 198 000

Nordic open online academy

Portør (POR3-01): Teorikurs for

praksiskandidater som ønsker fagbrev

Fagbrev portør

 148 500

Nordic open online academy

Reiselivsmedarbeider (RLV3-01): Teorikurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev

Fagbrev reiseliv

 247 500

Nordic open online academy

Kokk (KOK3-01): Teorikurs for

praksiskandidater som ønsker fagbrev

Restaurant/matfag

 247 500

Nordic open online academy

Kontor- og administrasjonsmedarbeider (KAD3 01): Teorikurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev

Fagbrev kontor/adm

 148 500

Nordic open online academy

Barne- og ungdomsarbeider (BUA3-01): Teorikurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev

Barne.ungd.arb

 198 000

Norges idrettshøyskole

Idrettens organisasjoner og organisering

 Idrett

 164 000

Noroff Fagskole AS

Nettverk og IT sikkerhet, kortkurs samarbeid Noroff Fagskole og Cisco Norway AS

IKT/digitalisering

 305 000

NTNU

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Entreprenørskap

799 795

NTNU

EDU 6211 Smart læring Live

IKT/digitalisering

1 040 755

NTNU

Tjenestedesign for arbeidslivet

Tjenestedesign

781 791

NTNU

Innføring i morgendagens digitale

Øk/adm/ledelse

1 863 500

OsloMet - Storbyuniversitetet

Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis

 Arkiv

274 466

OsloMet - Storbyuniversitetet

Styrking av trafikklærerens og yrkessjåførens Kompetanse

Yrkesfaglærer

200 000

OsloMet - Storbyuniversitetet

 Karrierekompetanse

Yrkesfaglærer

200 000

OsloMet - Storbyuniversitetet

Design og kommunikasjon i digitale medier Emne: ZDB Digitale bilder

IKT/digitalisering

 514 600

OsloMet - Storbyuniversitetet

Design og kommunikasjon i digitale medier Emne: ZKDM Kommunikasjon i digitale medier

IKT/digitalisering

365 800

OsloMet - Storbyuniversitetet

Lærlinger som ressurs

Yrkesfaglærer

 200 000

OsloMet - Storbyuniversitetet

Veiledning og coaching for læring på

arbeidsplassen

Yrkesfaglærer

200 000

TISIP Fagskole

Grunnleggende IT og Digitalisering

Fagbrev logistikk

1 199 000

UiT Norges arktiske universitet

Sommeremner i økonomi og administrasjon, Handelshøgskolen UiT. 2 emner/kurs á 10 stp/kursbevis

Øk/adm/ledelse

800 000

Universitetet i Agder

Søknad på midler til nettbasert

undervisningstilbud, Musikk via nett – en innføring i digitalt arbeid med musikk, UiA

Musikk

395 742

Universitetet i Agder

Datateknikk 5 stp

IKT/digitalisering

225 000

Universitetet i Agder

Nettkunnskap 5 stp

IKT/digitalisering

225 000

Universitetet i Agder

Digital grunnkompetanse 7,5 stp

IKT/digitalisering

335 000

Universitetet i Agder

Didaktisk bruk av digitale verktøy 10 stp

IKT/digitalisering

450 000

Universitetet i Agder

Grafisk design og video 10 stp

IKT/digitalisering

450 000

Universitetet i Agder

Web og nettkunnskap 10 stp

IKT/digitalisering

450 000

Universitetet i Agder

Supported Employment

Sosialt arbeid

450 000

Universitetet i Agder

Prosjektledelse og byggekontrakter i praksis

Øk/adm/ledelse

200 000

Universitetet i Agder

Grunnleggende bedriftsøkonomi

Øk/adm/ledelse

280 000

Universitetet i Agder

Prosessledelse og design tenkning

Øk/adm/ledelse

300 000

Universitetet i Bergen

Pandemi og krisepsykologi: reaksjoner, støtte og mestring

Psykologi

736 743

Universitetet i Bergen

Innføring i programmering

IKT/digitalisering

579 000

Universitetet i Bergen

Introduksjon til data science med R

Statistikk

373 343

Universitetet i Bergen

Grunnkurs i Statistikk

Statistikk

624 190

Universitetet i Stavanger

 Digitale dirigentstudier

 Musikk

 213 237

Universitetet i Stavanger

 Entreprenørskap for musikere

 Musikk

276 279

Universitetet i Stavanger

 Grunnleggende regnskap og årsavslutning

 Øk/adm/ledelse

 680 596

Universitetet i Stavanger

Budsjettering og oppfølging

Øk/adm/ledelse

680 596

Universitetet i Stavanger

Analyse av finansregnskapet

Øk/adm/ledelse

 680 596

Universitetet i Stavanger

Grunnleggende HMS-ledelse

HMS

802 523

Universitetet i Stavanger

Kostnadsstruktur og kalkyler

Øk/adm/ledelse

680 596

Universitetet i Stavanger

Beslutningsproblemer

Øk/adm/ledelse

 680 596

Universitetet i Sørøst Norge

Nettbasert emne i Python-programmering for Beregninger

IKT/digitalisering

670 115

SUM

 

 

49 326 688