Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

5800 lærere får videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Til høsten får 5800 lærere tilbud om videreutdanning. Dermed vil over 40 000 lærere ha fått tilbud om videreutdanning siden 2014.

– Gode lærere med oppdatert kunnskap i fagene de underviser i er viktig for barnas læring. Vi har mange flinke lærere nå, men man kan alltid bli bedre. Derfor er jeg glad for at så mange lærere har ønsket videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Innen 2025 er det mange lærere som trenger videreutdanning. I barneskolen må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk ha minimum 30 studiepoeng. I ungdomsskolen må de ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene. For eksempel mangler en av fire matematikklærere fordypning (8100 personer).

Flest får tilbud i matematikk

I 2020 søkte 11 296 lærere om å få videreutdanning. Utdanningsdirektoratet har i all hovedsak innvilget de søknadene fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk som skoleeierne har godkjent.

Skoleåret 2020/21 får til sammen 3895 lærere tilbud om videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk. Flest får tilbud innen matematikk, og i år gjelder det 1456 lærere.

– Flertallet av de som tar videreutdanning sier de er blitt bedre lærere, og at elevene lærer mer. Dette vil bidra til at vi lykkes med tidlig innsats, og øke elevenes opplevelse av mestring, sier Melby.

Flest lærere får tilbud om norsk, matematikk og engelsk i Viken og Vestland fylke (se tabell).

Mange vil bli lærerspesialister

Lærere har også kunnet søke om å få lærerspesialistutdanning. Til høsten får 237 lærere tilbud om dette. Tilbudene fordeler seg på flere fag og fagområder innenfor grunnskole og videregående opplæring. Flere av utdanningene er relevante for begynneropplæring.

1043 barnehagelærere får videreutdanning

Til høsten får også 1043 barnehagelærere tilbud om videreutdanning i blant annet språkutvikling og språklæring, realfag, pedagogisk ledelse og læringsmiljø. I år er det to nye studietilbud i spesialpedagogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet. 

Fakta om videreutdanning for lærere i skolen:

  • Av 11 296 søkere til satsingen Kompetanse for kvalitet, fikk 7 876 godkjent fra sin skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier). Av disse ble 5775 godkjent av Utdanningsdirektoratet. Avslag på søknad fra skoleeiers side kan skyldes prioriteringer, kapasitet eller behov, mens avslag fra Utdanningsdirektoratet skyldes flere søknader enn det er midler til å dekke, lav prioritering hos skoleeier, og at tilbud blir avlyst på grunn av for få søkere.
  • I tillegg søkte 590 om å få lærerspesialistutdanning. Av disse fikk 237 tilbud.
  • Våren 2020 manglet følgende fordypning: 24 prosent av matematikklærerne, 35 prosent av engelsklærerne, 17 prosent av norsklærerne.
  • Antall tilbud i norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk blir 3895, hvorav 1247 i engelsk (opp 47 fra i fjor), 1160 i norsk (ned 70) og 1456 i matematikk (ned 190). I tillegg kommer 19 tilbud i tegnspråk og 13 i samisk.
  • Antall tilbud innen andre fagområder er for eksempel: praktiske og estiske fag (297), profesjonsfaglig digital kompetanse (149) og spesialpedagogikk (294).

 

 

Engelsk

Matematikk

Norsk

Totalt

Agder

109

86

81

276

Innlandet

78

95

73

246

Møre og Romsdal

63

65

54

182

Nordland

56

80

77

213

Oslo

67

123

95

285

Rogaland

108

158

127

393

Troms og Finnmark

70

113

72

255

Trøndelag

98

141

95

334

Vestfold og Telemark

168

113

91

372

Vestland

151

177

119

447

Viken

279

301

275

855

Svalbard

   

1

1

Skoler i utlandet

 

4

 

4

 

1247

1456

1160

3863

 

 

 

 

 

* Tallene inkluderer kommunale og private skoleeiere.