Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nå åpner universitetene, høyskolene og fagskolene igjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 15. juni åpnes utdanningsinstitusjonene helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern. – Endelig kan både studenter og ansatte få en mer normal studie- og arbeidshverdag med åpne dører til studiestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Etter at alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars, har de siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter som har vært avhengige av fysisk tilgang for å ikke bli forsinket i studiene. Nå tilsier smittesituasjonen og øvrig gjenåpning av samfunnet at det er trygt å åpne universiteter, høyskoler og fagskoler helt fra neste uke, så lenge de generelle smittevern-bestemmelsene overholdes. Det sammen gjelder kurs under studieforbundene og Kompetansepluss ordningen, og folkehøyskolene kan åpne som normalt fra høsten.  

– Denne våren har vært krevende for både studenter og ansatte. Kombinasjonen av hjemmebarnehage, hjemmeskole og hjemmekontor eller det å sitte helt alene på hybelen dag inn og dag ut har på ingen måte vært en god situasjon for mange. Det sosiale er en viktig del av studentlivet, og jeg har stor forståelse for at mange har behov for å komme tilbake nå, sier Asheim.

Selv om det går mot sommerferie og mange studenter er ferdige for semesteret, betyr åpning fra neste uke at institusjonene kan komme i gang med forberedelsene til semesterstart hvor flest mulig studenter og ansatte kan være tilstede på campus. I tillegg er det nyttig for masterstudenter som tar sommerkurs, skal levere oppgaven til høsten, stipendiater og andre ansatte å ha tilgang til lokalene i sommer.

Førsteårsstudentene bør prioriteres til høsten

– Det å møtes fysisk er spesielt viktig for de nye studentene slik at de får en god start både faglig og sosialt. Selv om lokalene åpner nå, er det ikke sikkert semesterstart blir helt som vanlig. Hvis smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være tilstede ved semesterstart, bør institusjonene prioritere førsteårsstudentene, sier Asheim.

Dessuten er det fortsatt begrensninger på gjennomføring av arrangementer, som blant annet kan få betydning for fadderuken og andre arrangementer.

Skal følge smittevernrådene for arbeidslivet

Mens det er egne smittevernveiledere for barnehager og skoler, skal ansatte og studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. Det betyr blant annet, slik anbefalingene er nå, at alle må holde minst én meter avstand til hverandre. I områder der ansatte og studenter er avhengige av å bruke offentlig transport, skal det fortsatt legges til rette for hjemmekontor og digitale møter. I mai ba vi universiteter, høyskoler og fagskoler om å lage egne smittevernveiledere tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og de må oppdateres ved behov.

Elever kan studere og bo på folkehøyskolene fra høsten

Nå er det også klart at også folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Folkehøyskolenes organisasjoner utarbeider nå rutiner og veiledere for smittevern for folkehøyskoler. Folkehøyskoler skal drives etter samme smittevernregler som videregående skoler med internat. Det er styret ved den enkelte folkehøyskole som avgjør når de kan starte opp til høsten, ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern.

Faktaboks:

Tidslinje

 • mars: Fagskoler, høyskoler og universiteter ble stengt for fysisk tilgang.
 • april: Institusjonene ble gradvis og kontrollert åpnet opp for studenter og stipendiater/postdoktorer med behov for tilgang for å fullføre utdanningen eller forskningen. Dette angikk om lag 6 prosent av studentene i høyere utdanning og to tredjedeler av fagskolestudentene.
 • Uke 20 (11.-15. mai): Institusjonene ble ytterligere åpnet opp for studenter med behov for tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene.. Omfattet om lag 25-30 prosent av studentene i høyere utdanning og to tredjedeler av fagskolestudentene.
 • juni: full gjenåpning så langt smittevernbestemmelsene tillater.

Oversikt over antall utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte

 • 10 universiteter
 • 39 vitenskapelige høyskoler og høyskoler
 • 80 fagskoler
 • 82 folkehøyskoler

Universiteter og høyskoler

 • 279 00 studenter
 • 39 500 ansatte (årsverk)

Fagskoler

 • 18 000 studenter

Folkehøyskoler

 • 8 800 elever

Søkere

 • Over 150 000 har søkt plass på universiteter og høyskoler til høsten gjennom Samordna opptak. Dette er 12 000 flere enn i 2019.
 • 9 400 har søkt plass ved fagskoler gjennom Samordna opptak.
 • 22 400 har søkt plass ved folkehøyskoler (2 700 flere enn samme tidspunkt i 2019).