Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal foreslå ytterligere tiltak for å redusere smitte blant innvandrere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er gjennomført en rekke tiltak for å nå frem til innvandrerbefolkningen under koronapandemien, og nylig avholdt kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby et innspillsmøte med frivillige organisasjoner og trossamfunn sammen med statsministeren og en rekke andre statsråder.

– Innvandrere er overrepresentert i statistikken over smittede og innlagte på sykehus, samt at mange har store økonomiske problemer på grunn av pandemien. Flere organisasjoner jobber bra med informasjonstiltak, men det er en utfordring å nå ut med myndighetenes informasjon til hele innvandrerbefolkningen og sikre at budskapet kommer ut, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Ingen skal føle skam eller skyld dersom de blir smittet. For noen kan det være vanskelig både å forstå og å etterleve rådene fra myndighetene. Det kan være mange grunner til det, for eksempel begrensede norskkunnskaper eller trangboddhet, sier Melby.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har nedsatt en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal vurdere, og foreslå, ytterligere tiltak for å redusere koronasmitte i innvandrerbefolkningen.

– Ekspertgruppen skal samle den kunnskapen vi hittil har, og gi innspill til hvordan vi bedre kan målrette innsatsen overfor ulike deler av innvandrerbefolkningen. Det gjelder både informasjonstiltak og andre typer tiltak som kan redusere smitten, avslutter Melby.

Ekspertgruppen har følgende sammensetning:

Ekspertgruppens leder: direktør Libe Rieber-Mohn, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes, Utlendingsdirektoratet (UDI), regionkontor Vest

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver, Helsedirektoratet (Hdir)

Avdelingsdirektør Thor Indseth, Folkehelseinstituttet (FHI)

Kommunaldirektør Bente Fagerli, Oslo kommune

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, Caritas

Daglig leder Fakhra Salimi, MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Seniorforsker (forsker II) Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning