Historisk arkiv

Færre mobbesaker meldt inn til fylkesmennene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I vår ble det meldt inn 590 saker til fylkesmennene. Dette er færre enn høsten 2019, da det kom inn 731 saker. Nedgangen kan skyldes koronautbruddet. – Jobben med å bekjempe mobbing kan ikke stoppe selv om vi har en pandemi. Både små og store må være spesielt oppmerksomme nå som vi er mer isolerte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I et stort flertall av sakene har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten og ikke gjort nok for å stoppe mobbing og andre krenkelser.

– Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å hjelpe de elevene som ikke opplever å ha en trygg og god skolehverdag, sier Melby.

Melby bekymret for elevene det gjelder

Foreldre og elever som mener skolen ikke gjør nok for å sikre at de har det trygt og godt på skolen kan melde saken til fylkesmannen, etter at saken er tatt opp med rektor. Denne håndhevingsordningen skal være elevenes sikkerhetsnett når skolen ikke gir elevene rask og god hjelp. Ordningen skal være enkel, rask, og mer brukerorientert enn tidligere.

– Det er bra at mange kjenner til håndhevingsordningen og tar kontakt med fylkesmannen. Vi ser likevel at tallene fortsatt er høye, og vi er bekymret for elevene det gjelder. Dette er barn og unge som opplever at det ikke er trygt og godt å gå på skolen, sier Melby.

Tall fra fylkesmannen våren 2020

Fylkesmann

Meldte saker

Ferdig-behandlet i perioden

Aktivitetsplikt brutt

Aktivitetsplikt oppfylt

Avvist eller trukket

 

Fylkesmannen i Agder

43

50

35

1

14

Fylkesmannen i Innlandet

38

59

46

0

13

Fylkesmannen i Nordland

37

52

34

4

14

Fylkesmannen i Oslo og Viken

194

255

70

6

179

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

55

65

44

8

13

Fylkesmannen i Vestland

52

59

44

6

9

Møre og Romsdal

22

9

3

6

17

Rogaland

61

88

68

3

17

Trøndelag

37

64

47

2

15

Vestfold og Telemark

51

79

38

5

33

Total

590

780

429

41

324