Historisk arkiv

Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det handler om å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter. Alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland (V).

I 2020 er det satt av 58 millioner kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-2. trinn for familier med lav inntekt.

Maksimalt seks prosent av inntekten

Regjeringen er opptatt av å redusere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.

– Høy pris og store variasjoner i SFO-tilbudet bidrar til å stenge ute barn som kommer fra familier med lav inntekt. Tidligere erfaringer med redusert foreldrebetaling viser at tiltak rettet mot lavinntektsfamilier har stor effekt på familienes økonomi, sier Almeland.

21 millioner kroner til familier med særskilte behov

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.-2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

– Mange barn med særskilte behov trenger SFO-plass også etter 4. trinn. Det er også færre andre aktivitetstilbud for denne gruppen. Det er uheldig dersom disse familiene ikke skal kunne benytte SFO-tilbudet fordi det er for dyrt. Derfor legger regjeringen til rette for at disse familiene skal slippe å betale for SFO, sier Almeland.

Ordningene bygger på tiltakene regjeringen presenterte i stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.