Historisk arkiv

Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland i kunnskapsdepartementet. Se fylkesoversikten her.

Pengene er nå fordelt mellom fylkene og de forskjellige tiltakene. Flere av tiltakene er rettet mot lærlinger.

– Flest mulig må fullføre utdanningen sin slik at de står bedre rustet i tiden framover. Spesielt viktig er det at vi satser på lærlingene, der nesten 1500 av dem fortsatt er permitterte. Dette er kompetanse vi må ta vare på og som vi trenger i fremtiden, sier Almeland. 

Midlene er en del av de 1,6 milliarder kronene regjeringen bruker på skole, utdanning og forskning over Kunnskapsdepartementets budsjett i forbindelse med koronasituasjonen.

Over 55 millioner kroner går til studieplasser ved fagskolene og 46 millioner kroner gis slik at flere kan få tatt fagbrev på jobb.

Permitterte får ta utdanning

Tidligere i år forlenget regjeringen dagpengereglene slik at permitterte og arbeidsledige kan bruke ut 2020 til kompetanseheving. Det betyr at de som mottar dagpenger får pengene sine selv om de deltar på kurs eller utdanning.

Om tiltakene

  • 345 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene blant annet kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag. Det omfatter også 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter med 4 250 kroner i høst.
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan fortsette i videregående opplæring.
  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst.
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.
  • 55,1 millioner kroner til 1500 studieplasser ved fagskolene.
  • 10 millioner kroner til den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten for ungdom utenfor opplæring og arbeid. Disse midlene kom i ordinært budsjett for 2020.

Fylkes-kommune

Ordinært lærling-tilskudd

Fleksibelt lærling-tilskudd

Tilskudd for å holde på vårens avgangselever

Tilskudd for å gi tilbud til ledige og permitterte

Tilskudd til fagbrev på jobb

Tilskudd til fagskoler

Tilskudd til oppfølgings-tjenesten

SUM

Oslo

                           14,4

14,9

12,5

                                    38,5

                              6,0

                               9,0

                              0,9

                    96,1

Rogaland

                           16,2

16,7

14,0

                                    23,5

                              3,7

                               4,2

                              0,9

                    79,2

Møre og Romsdal

                             9,4

9,6

8,1

                                    15,0

                              2,4

                               0,7

                              0,9

                    46,1

Nordland

                             8,5

8,8

7,4

                                    15,0

                              2,4

                               1,2

                              0,9

                    44,1

Viken

                           39,6

40,8

34,3

                                    67,5

                            10,6

                               7,5

                              0,9

                  201,2

Innlandet

                           12,5

12,9

10,8

                                    21,0

                              3,3

                               5,1

                              0,9

                    66,6

Vestfold og Telemark

                           13,7

14,1

11,8

                                    23,5

                              3,7

                               6,7

                              0,9

                    74,4

Agder

                           10,3

10,6

8,9

                                    18,0

                              2,9

                               2,2

                              0,9

                    53,7

Vestland

                           21,4

22,1

18,5

                                    32,5

                              5,1

                               5,4

                              0,9

                  105,9

Trøndelag

                           15,2

15,7

13,2

                                    23,5

                              3,7

                               9,8

                              0,9

                    82,1

Troms og Finnmark

                             8,7

9,0

7,5

                                    15,0

                              2,4

                               3,2

                              0,9

                    46,7

Friskoler

                                 -

                                           -

                                         3,0

                                      7,0

                                  -

                                   -

                                  -

                    10,0

 

                         170,0

                                   175,0

                                     150,0

                                  300,0

                            46,0

55,1

                            10,0

                     906