Historisk arkiv

Her kommer de 1000 nye fagskoleplassene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagskoler over hele landet får midler til å opprette nye studieplasser allerede til høsten. – Arbeidslivet har stort behov for flere fagutdannede. For regjeringen har det vært viktig å øke både kvaliteten og kapasiteten i fagskolene på en god måte. Jeg håper både unge fulltidsstudenter og eldre arbeidstakere benytter seg av det gode fagskoletilbudet vi har fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge midler til 1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. I mai ble fylkeskommunene bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange de hadde kapasitet til å oppskalere. Totalen på de innmeldte plassene var 1 738.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har nå fordelt studieplassene til fylkeskommunene. Fordelingen er gjort med forbehold om vedtak i Stortinget. Direktoratets fordeling er gjort på bakgrunn av fylkeskommunenes kartlegginger og begrunnelser, og det har blitt lagt vekt på:

  • Dokumentasjon av behov i arbeidslivet
  • Klar og helhetlig beskrivelse av plan for økning i antall studieplasser i fylket
  • Involvering av arbeidslivet og fagskolene i behovskartleggingen
  • Realistisk plan for rekruttering av studenter

– På rekordtid har fylkeskommunene sammen med fagskolene og partene i arbeidslivet lokalt, funnet frem til tilbud som arbeidslivet har behov for, og som fagskolene har kapasitet til å oppskalere. Det er ekstra imponerende at fagskolene er i stand til å styrke tilbudet sitt så mye på så kort tid, sier Diku-direktør, Harald Nybølet.

Ettersom en stor andel av studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme 1 800 studenter til gode fra høsten 2020. De fleste studieplassene går til tekniske fag, helsefag og økonomisk-administrative fag.

Dersom Stortinget vedtar et høyere antall studieplasser enn 1 000, vil Diku fordele disse så fort som mulig ut fra hvor det er behov.

Tabell 1: Tildelte studieplasser per fylke og fagområde

Fylke

DATA-IT

HELSE/ OPPVEKST/ SOSIAL

KREATIV

PRIMÆR-NÆRING

SERVICE-FAG

TEKNISK

ØK.ADM.

Sum per fylke

Agder

 

15

       

20

35

Innlandet

15

14

     

53

 

82

Nordland

     

10

 

12

 

22

Oslo

28

16,5

25

 

8

15

22,5

115

Rogaland

 

27,5

   

20

5

22,5

75

Troms og Finnmark

 

18

     

45

 

63

Trøndelag

20

9

 

7

 

92

58

186

Vestfold og
Telemark

39

   

20

 

80

139

Vestland

 

30

     

77

 

107

Viken

 

98

 

20

 

13

45

176

Sum per fagområde

63

267

25

37

48

312

248

1 000

 

Tabell 2: Fordeling av nye studieplasser og midler til studieplassene i 2020 og 2021

Fylke

Antall studie-plasser

Midler høst 2020

Midler 2021

Agder

35

1 286 250

3 858 750

Innlandet

82

3 013 500

9 040 500

Nordland

22

808 500

2 425 500

Oslo

115

4 226 250

12 678 750

Rogaland

75

2 756 250

8 268 750

Troms og Finnmark

63

2 315 250

6 945 750

Trøndelag

186

6 835 500

20 506 500

Vestfold og Telemark

139

5 108 250

15 324 750

Vestland

107

3 932 250

11 796 750

Viken

176

6 468 000

19 404 000

Total

1 000

36 750 000

110 250 000