Historisk arkiv

IB-elever kan få ny vurdering av søknaden til høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som gikk ut av International Baccalaureate (IB)-linjer denne våren skal få en ny vurdering av søknaden til høyere utdanning hvis de selv ønsker det.

- Dette er elever som uforskyldt har havnet i en uheldig situasjon på grunn av måten IBO-systemet har håndtert avlyste eksamener og vitnemål. Derfor vil jeg at de skal få mulighet til å få behandlet søknaden sin til universiteter og høyskoler på nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I første omgang fikk IB-elevene et vitnemål som var basert på blant annet en algoritme. Etter reaksjoner fra elever og myndigheter i mange land offentliggjorde IBO 17. august at de etter en ny vurdering har bestemt å endre karakterene på utstedte vitnemål fra denne våren. Det betyr at også norske IB-elever får et nytt vitnemål.

- Når elevene har fått et nytt vitnemål mener jeg det er rimelig at de som ønsker kan få vurdert opptaket sitt på nytt basert på de nye karakterene sine. Hvis de ville kommet inn med sitt nye vitnemål i hovedopptaket skal de få tilbud om studieplass. Hvis ikke universitetet eller høyskolen kan tilby studieplass fra i høst, skal disse få en reservert plass ved neste mulige opptak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Kunnskapsdepartementet har bedt Unit, som blant annet har ansvaret for det samordnede opptaket til høyere utdanning, om å gå i dialog med universiteter og høyskoler for å vurdere om de har kapasitet til å ta opp de aktuelle IB-elevene denne høsten. Det skal gjelde søkere som nå har fått et nytt gyldig IB-vitnemål utstedt etter ny vurdering fra IBO og som selv ber om en ny vurdering av sin søknad. Dette gjelder også søkere som ikke tidligere har klaget eller allerede har sendt inn ny dokumentasjon.

Ingen studenter som har fått plass vil miste denne

At Kunnskapsdepartementet har funnet en løsning for de IB-elevene som ønsker å få vurdert søknaden sin på ny, skal ikke det gå på bekostning av andre studenter.

- Det er viktig å understreke at ingen elever som har fått tildelt en studieplass skal miste den fordi IB-elevene nå kan få en ny behandling av sin søknad, sier Asheim.

IB-elever kan ta opp eksamenene sine denne høsten

De IB-elevene som ønsker det kan ta en såkalt "retake exam" i november 2020. Retake er en normal IB-ordning for å forbedre seg i ett eller flere fag. På grunn av den spesielle situasjonen i år, får årets avgangselever fra IB konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten i Samordna opptak i 2021 med grunnlag i retake-eksamener tatt i november 2020. Dette gjelder imidlertid kun dersom de tar alle eksamenene i november. Søkere som tar opp enkeltfag og vil benytte disse karakterene vil bli vurdert i ordinær kvote på samme måte som elever i ordinær norsk videregående skole.

Fakta om løsningen

  • IB-elever som ønsker det kan få søknaden sin til høyere utdanning vurdert på nytt med nytt vitnemål
  • Dersom de ville kvalifisert til plass med nytt vitnemål skal de få tilbud om en plass
  • Dersom utdanningsinstitusjonen ikke har plass i høst skal de få en reservert plass ved neste mulige opptak
  • Ingen studenter som har fått opptak vil miste plassen sin
  • IB-elever kan ta opp fag denne høsten, men kan bare konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten hvis de tar opp alle eksamener

Hva er IB?

All IB-opplæring i hele verden følger skolesystemet til International Baccalaureate Organization. Dette inkluderer en egen fag- og timefordeling, eksamensordning og karaktersetting. Ifølge det norske regelverket skal opplæringen ved internasjonale skoler være i samsvar med den internasjonale skolens læreplan.