Historisk arkiv

Regjeringen utvider åpningen av universiteter, høyskoler og fagskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra neste uke åpnes universiteter, høyskoler og fagskoler for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene sine. –Det er viktig for samfunnet og for studentene at koronapandemien ikke fører til forsinkelser. Derfor er det veldig bra at vi nå kan åpne opp universiteter, høyskoler og fagskoler for flere på en trygg måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fra slutten av april har fagskoler, høyskoler og universiteter  kun vært tilgjengelig for studenter innen noen prioriterte fagområder som trenger tilgang til lokaler på studiestedet for å fullføre denne våren. Nå utvides dette til å gjelde alle studenter som er avhengig av tilgang til lokaler for å holde progresjonen sin. Det utgjør mellom 25 prosent og 30 prosent av studentene.  Dette er grove anslag og hver enkelt institusjon må vurdere selv hvem som har behov for tilgang av hensyn til studieprogresjon.

– Jeg har stor forståelse for at flere ønsker seg tilbake til et mer vanlig studieliv. De strenge tiltakene er ikke optimale for noen i samfunnet, men de er livsviktige. Fordi folk har tatt hensyn og fulgt kravene til smittevern kan vi nå endelig åpne samfunnet enda litt mer opp. På institusjonene våre går det tusenvis av studenter på et begrenset geografisk område og mange er avhengig av offentlig transport til studiested. Det gjør at vi ut ifra et smittevernhensyn ikke åpner for alle helt enda, sier Asheim.

Målet er semesterstart med åpne dører

Smittevernbestemmelsene som gjelder i arbeidslivet skal også følges for studenter.

For ansatte ved lærestedene gjelder fortsatt de samme reglene som i arbeidslivet generelt. Dette inkluderer stipendiater og postdoktorer – det er ikke lenger egne regler for disse.

– Vi har tett dialog med Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet for å sikre at de studentene som trenger det mest får tilgang i denne omgang. Hvis vi fortsetter å følge smittevernreglene, så håper jeg vi kan åpne opp for enda flere om noen uker. Og målet vårt er at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med åpne dører til lærestedene. Institusjonene bør planlegge for dette, sier Asheim.

Det er viktig at institusjonene har gode planer for at studenter i risikogrupper kan opprettholde progresjonen sin i en situasjon med vedvarende smitte i befolkningen.

I tillegg åpnes kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss fra neste uke for personer som må ha fysisk tilgang for å kunne gjennomføre tilbud, forutsatt at smittevernbestemmelsene er ivaretatt.