Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Rekordmange søkere til høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Det er rundt 12 000 flere enn i 2019, og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er ingen unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Norge skal gjennom en langvarig omstilling. Både for den enkelte og for samfunnet er det viktig at flere kommer inn i arbeidslivet. Utdanning er nøkkelen for å få det til. Derfor vil regjeringen denne våren komme med kraftfulle tiltak for å sikre at flere får utdanning og kompetanseheving. Vi må komme tilbake til detaljene i dette, men utdanning og kompetanse er et av regjeringens viktigste svar i tiden som kommer.

Disse studiene har størst økning

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen ser for eksempel en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent. Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

– Økningen i år, etter nedgang i fjor, viser også at søkerne har tilpasset seg karakterkravet i både norsk og matte. Faglig sterke kandidater til sykepleierutdanningen vil bidra til å styrke kvaliteten på både utdanningen og tjenestene, sier Asheim.

Den største økningen ser vi på studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

– I koronakrisen har den gode digitale kompetansen og infrastrukturen i Norge vært avgjørende for at vi har greid å holde hjulene i gang. I sektorer og bransjer hvor digitale arbeidsmetoder er mulig, har de blitt tatt i bruk i stor stil - på rekordtid. Siden 2015 har regjeringen gitt mer penger til IKT-relaterte studieplasser. Det er bra at flere søker seg dit, sier Asheim.

Her faller søkertallene

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019: Fra 30 560 til 30 176 søkere.

– En god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv. Koronakrisen har virkelig vist frem læreryrket. Klasserommet har blitt flyttet fra skolen til hjemmet og jeg er vanvittig imponert. I fremtiden trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år, sier Asheim.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier Asheim.

– Det er likevel mye å glede seg over. For eksempel at søkingen til yrkesfaglærerutdanningen øker med over 17 prosent, og er med det på sitt høyeste nivå noen gang. Norge trenger dyktige fagarbeidere, og det er veldig bra at flere enn før vil vie yrkeslivet til å lære dem opp.

Kandidater som søker og gjennomfører praktisk pedagogisk utdanning vil også bli lærere, men blir ikke medregnet i tallene fra Samordnet opptak ettersom de søker direkte til studiestedene. 

Første gang med tall fra fagskolene

I år tar 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. De tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er mulig å kombinere med jobb. I år er det over 9400 søkere fordelt på 353 studier.

– Det har vært viktig for regjeringen å synliggjøre bedre det fantastiske fagskoletilbudet vi har i landet. Derfor er fagskolene for første gang en del av Samordna opptak. Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover, sier Asheim.

– Vi vet fra både Arbeidsgiverundersøkelsen og NHOs kompetansebarometer at fagskoleutdannede er etterspurt. Regjeringen vil derfor fortsette å satse på høyere yrkesfaglig utdanning, slik at Norge får de fagfolkene vi trenger i fremtiden.

Universiteter og høgskoler

 • 150 784 har søkt studieplass via Samordna opptak til høgskoler og universiteter i år.
 • Det er en økning på litt over 12 000 fra i fjor (8,7 %).
 • Det er totalt 40,7 prosent mannlige søkere og 59,3 prosent kvinnelige søkere. Dette er stabilt sammenlignet med 2019 hvor det var 40,8 prosent mannlige søkere og 59,2 prosent kvinnelige søkere.
 • Totalt finnes det 58 513 studieplasser.
 • Søkere kan velge mellom 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler.
 • Søkernes alder varierer fra 18-87.
 • Over halvparten av søkerne er 22 år eller yngre.
 • Det er en økning i alle aldersgrupper, størst prosentvis økning ser vi hos søkere i midten av 20-årene
 • Det er en økning på over 10 % på de som kommer rett fra videregående skole.

Fagskoler

 • 9 432 søkere har søkt studieplass til fagskoler via Samordna opptak i år.
 • Søkere kan velge mellom 353 studier ved 30 fagskoler
 • Totalt finnes det 9704 studieplasser
 • Det er totalt 68,2 prosent mannlige søkere og 31,8 prosent kvinnelig søkere
 • 29,1 prosent av søkerne er 18-23 år, 27,7 prosent er 24-29 år og 43 prosent er 30 år eller eldre.
 • 83,6 prosent av alle søkerne har teknologiske fag og helsefag som sitt førstevalg. 60,7 prosent til teknologiske fag og 22,9 prosent til helsefag.
 • 61,4 prosent søker seg til deltidsstudier (5 792 søkere).
 • 58,5 prosent søker seg til læresteder i hjemstedsfylket