Historisk arkiv

Studenter og elever som dagpendler fra Sverige eller Finland kan reise karantenefritt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen endrer karantenereglene for studenter og elever som dagpendler fra Sverige og Finland. Nå kan disse unngå karantene i studie- og skoletiden, på lik linke med arbeidstakere som jobber i Norge.

- Regjeringen har kastet seg rundt og endret på reglene slik at studenter og elever likebehandles med arbeidstakere som dagpendler over grensen. Vi kan ikke risikere at studenter må avslutte studiene sine på grunn av innreisekarantene, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Arbeidstakere som jevnlig reiser til Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt fra reglene om innreisekarantene i arbeidstiden. Kravet er at de må testes for covid-19 minst hver sjuende dag. Nå skal dette også gjelde for studenter som bor i Sverige eller Finland og studerer i Norge. Reglene vil også gjelde for de som går på norsk videregående skole.

- Det betyr at studenter og elever som stod i fare for å ikke komme over grensen på grunn av innreisekratene nå blir sett på som dagpendlere. Det er ingen åpenbar grunn til å forskjellsbehandle studenter og arbeidstakere i denne sammenhengen. Så nå kan de berørte studentene fortsette å følge undervisningen og komme seg videre i studieløpet sitt, sier Asheim.

Kan delta på lik linje med sine medstudenter og -elever

På Høgskolen i Østfold har de rundt 30 studenter som dagpendler fra Sverige. Etter at høyskolen uttrykte bekymring for studieprogresjonen til disse studentene, ba Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å se nærmere på saken.

Studentene og elevene må testes jevnlig

Studentene og elevene som nå vil kunne pendle karantenefritt til Norge, må på lik linje som arbeidstakere, testes jevnlig for Covid-19.

Det er utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren i Norge som er ansvarlig for organiseringen og finansiering av testingen.