Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange studenter bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen. Regjeringen fjerner derfor midlertidig grensen for hvor mye disse studentene kan tjene uten at de mister stipendandelen på studielånet sitt.

- Koronakrisen har ført til et press på hele helse- og omsorgssektoren. Det betyr at behovet for ekstra arbeidskraft har økt. Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det. Derfor gjør vi denne endringen slik at studentene som bidrar slipper å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt,  sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Endringen sikrer viktig arbeidskraft i helsevesenet

I dag er det et tak i Lånekassen for hvor mye man kan tjene før stipendandelen reduseres, og stipend behovsprøves mot inntekt i etterkant. Nå innføres det altså et midlertidige fritak for inntektsgrensen frem til 31. august for disse gruppene:

  • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
  • Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.
  • Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid
  • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.
  • Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

- Jeg håper at den midlertidige endringen gjør at studenter bidrar det de kan, med den tryggheten om at de ikke vil tape økonomisk på det, sier Asheim.

Rent praktisk vil dette gjøres opp når Lånekassen i 2021 behovsprøver inntekt fra skatteoppgjøret for 2020. Studenter som har tjent over inntektsgrensen som følge av arbeid innen helse- og omsorgsektoren vil da få beskjed om å sende inn dokumentasjon på dette til Lånekassen for å få omgjort deler av studielånet til stipend.

Bakgrunnsinformasjon om inntektsgrensen:

Det er to inntektsgrenser i regelverket for våren 2020. Den ene på 188 509 kr gjelder studenter som får støtte et helt kalenderår, mens den andre på 471 270 kr gjelder studenter som får støtte i syv måneder eller mindre per kalenderår. Dette er for eksempel relevant for studenter som avslutter utdanningen i et vårsemester og begynner å jobbe fulltid fra sommeren eller høsten av og ut året.