Historisk arkiv

Tiltak for permitterte lærlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen.  Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

– Det er mange lærlinger som har det tøft, fordi de har blitt permittert fra jobben i lærebedriften sin. Derfor arbeider regjeringen med å finne praktiske løsninger, slik at flest mulig får tatt fag- eller svenneprøven sin, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Gjør unntak fra kravene

Vi har flere krav til gjennomføring av fag- og svenneprøver. For å sikre at flest mulig får avlagt prøven sin, foreslår regjeringen å gjøre noen forskriftsendringer om dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver for de som rammes av koronasituasjonen.

– Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen, sier Melby.

Alternativ opplæring i skolen

Dersom lærlingene blir permittert kan fylkeskommunenes tilby lærlingene en alternativ opplæring i skolen, så lenge smittevernstilsynet tilsier det.

– Mitt mål er at fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for flest mulig lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det viktigste for meg er at ingen skal havne bakpå på grunn av situasjonen vi står i, og jeg skal gjøre det jeg kan for at lærlingene skal komme seg gjennom dette, sier Melby.

Fakta

  • 4029 læringer/lærekandidater er permittert eller sagt opp etter første mars.
  • Det er flest permitterte lærlinger innen utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, design og håndverk (frisørfaget), begge med over 900 permitterte.
  • Det er færrest som er permittert innen helse og oppvekst, og naturbruk.
  • Mange lærlinger er også permittert i service og samferdsel (576), teknikk og industriell produksjon (561), elektrofag (522) og bygg- og anleggsteknikk (422).

te lærlinger se Utdanningsdirektoratets sider.