Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen utlyser 151 millioner kroner til mer arbeidslivs-relevans og studentaktiv læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og mer studentaktive lærings- og vurderingsformer. Derfor lyses det nå ut inntil 151 millioner kroner til prosjekter som skal styrke studienes arbeidslivsrelevans og gi studentene undervisnings- og læringsaktiviteter som legges tettere opp til hvordan vi jobber i arbeidslivet.

Utlysningene skjer samme dag som forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim presenterer stortingsmeldingen Utdanning til omstilling.

– Målet med meldingen er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet. Pengene skal gi universiteter og høyskoler mulighet til å få støtte til konkrete prosjekter, sammen med for eksempel næringslivet eller frivillige organisasjoner, som skal bidra til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Gir mulighet til å ta litt større sjanser og prøve nye ting

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 84 millioner kroner til prosjekter som skal gi økt arbeidslivsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov. I tillegg er det en utlysning på inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

– Mye er bra med høyere utdanning i Norge, men utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bredere og mer systematisk om hva studentene lærer og hvordan de de lærer, og disse ekstra pengene gjør det mulig å ta litt større sjanser og forsøke ut nye ting, sier Asheim.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som står for den praktiske gjennomføringen av utlysningene og som vurderer søknadene.  

Stortingsmeldingen Utdanningen for omstilling kort oppsummert

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.

Her kan du lese mer om meldingen