Historisk arkiv

4 av 5 matematikklærere har fordypning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå kan lærere søke om å få videreutdanning til høsten. Siden 2015 er det 12000 færre lærere som mangler fordypning i matematikk, norsk og engelsk. – Det viser at utviklingen går rett vei. Det gir elevene et bedre opplæringstilbud. Samtidig har vi fortsatt en jobb foran oss, og det blir viktig å prioritere de lærerne som må oppfylle kompetansekravene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

1. februar åpner søkeportalen for lærere som vil ta videreutdanning neste skoleår.

Til sammen har 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag siden 2014.

Fortsatt mangler 7350 matematikklærere fordypning i faget. Det samme gjelder 8000 engelsklærere og 5900 norsklærere.

– Lærere med solid faglig kompetanse er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer mer. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk har nok fordypning innen høsten 2025, sier Melby.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner. Søkeportalen åpner i dag. Søknadsfristen er 1. mars.

– Vi vet at skolene står i mye nå, men smittesituasjonen forventes å bli bedre til høsten. Derfor er det viktig at kommunene legger en plan for hvordan de kan oppfylle kravet til fordypning. Mange lærere ønsker faglig påfyll, og de som har gjennomført videreutdanning mener selv de er blitt bedre til å undervise, sier Melby.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Siden 2015 har antallet lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i de prioriterte fagene sunket med over 12 000 (mer enn 5000 lærere i matematikk, 3600 i norsk, 3300 i engelsk, og omkring 40 i samisk og norsk tegnspråk).

Utdanningsdirektoratets tall viser at det fortsatt er mange lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i. Disse trenger videreutdanning innen 2025:

  • 22 prosent av matematikklærerne (7350 lærere)
  • 34 prosent av engelsklærerne (om lag 8000 lærere)
  • 16 prosent av norsklærerne (om lag 5900 lærere)

Kommunenes ansvar å gi lærere påfyll

Det er kommunene og private skoleeiere som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 5 775 av 11 500 søkere tilbud.

Lærere kan også søke videreutdanning i andre fag enn matematikk, norsk og engelsk. Dette gjelder for eksempel praktiske og estetiske fag, spesialpedagogikk, andrespråkspedagogikk og digital kompetanse.

Satser også på barnehagelærere, lærerspesialister og yrkesfaglærere

I dag åpner også søkeportalen for lærere som vil bli lærerspesialister, for barnehagelærere og yrkesfaglærere:

  • Lærerspesialistutdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen er lærere med minst 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet som lærerspesialistutdanningen retter seg mot.
  • Som del av regjeringens satsing på bedre kvalitet i barnehagetilbudet, legges det opp til at om lag 900 barnehagelærere kan ta videreutdanning i studieåret 2021/22. De kan blant annet søke om videreutdanning innen barns språkutvikling og språklæring, pedagogisk ledelse og læringsmiljø og spesialpedagogikk. Les mer på Studietilbud 2021 (udir.no)
  • Yrkesfaglærere kan søke om videreutdanning ved ni universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH), som går over ett eller to semester, og som gir 15 eller 30 studiepoeng. Det tilbys videreutdanning innen ett eller flere temaområder: Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk, klasseledelse, elevkunnskap og veiledning og yrkesfaglig kompetanse.

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning i grunnskolen (barne- og ungdomsskolen), 2020/2021

 

Norsk

Matematikk

Engelsk

Hele landet, alle grunnskoler

5902

16 %

7350

22 %

7996

34 %

Hele landet, offentlige skoler

5505

15 %

6914

22 %

7559

34 %

Agder

311

13 %

428

21 %

526

36 %

Innlandet

331

13 %

391

18 %

371

25 %

Troms og Finnmark

342

17 %

410

23 %

412

34 %

Vestfold og Telemark

358

13 %

496

21 %

534

31 %

Vestland

698

15 %

930

22 %

1143

36 %

Viken

1196

16 %

1502

22 %

1585

32 %

Oslo

642

20 %

652

23 %

714

36 %

Rogaland

566

16 %

800

27 %

855

39 %

Møre og Romsdal

249

13 %

357

20 %

373

29 %

Trøndelag

500

16 %

578

20 %

661

34 %

Nordland

312

17 %

370

22 %

385

33 %

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (Utdanningsdirektoratet)
- På nasjonalt nivå er det tatt med to tall - for alle grunnskoler, og for de kommunale skolene alene. På fylkes- og regionsnivå er det bare kommunale grunnskoler som er inkludert.

- En og samme lærer kan mangle fordypning i ett eller flere fag de underviser i.