Historisk arkiv

40 millioner for å hjelpe koronarammede studenter ved fagskoler og private høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil forhindre at studenter kommer på etterskudd med studiene på grunn av pandemien. Derfor foreslo regjeringen å bruke 40 millioner kroner på dette i revidert nasjonalbudsjett, som Stortinget nå har vedtatt.

- Selv om vi kan glede oss til en mer normal studiehverdag til høsten, har mer enn et år med mye digital undervisning og lite tilgang til studiestedet gjort at mange studenter står i fare for å bli forsinket i studiene. Derfor gir vi nå fagskolene og de private høyskolene mer penger til å til å ta igjen utsatte aktiviteter og gi studentene ekstra faglig oppfølging også neste semester, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Grunnen til at det er fagskolene og de private høyskolene som får penger, er at de skal få økt handlingsrom til å gjennomføre de nødvendige tiltakene for studentene. Pengene fordeles likt mellom fagskolene og de private høyskolene. Dette kommer på toppen av pengene universitetene, høyskolene og fagskolene i vår fikk til å ansette studenter til å gi faglig oppfølging til medstudenter. Slik fikk mange studenter jobb og inntekt, og enda flere fikk ekstra tilgang til kollokviegrupper og liknende.

Vil sikre at flest mulig studenter opprettholder studieprogresjonen

Arbeidsgruppen som har sett på aktuelle tiltak for studieprogresjon og gjennomføring, anbefaler at utdanningsinstitusjonene også setter inn tiltak høsten 2021, for å følge opp de studentene som er forsinket eller har mangler i læringsutbyttet etter en lang periode med smitteverntiltak.

- Det er også viktig å ha med seg at konsekvensene av pandemien for studentene kan komme eller bli synlige først litt lenger fram i tid, sier Asheim.

20 millioner til private høyskoler

Kunnskapsdepartementet tildeler totalt 20 mill. kroner til private høyskoler. Hver institusjon får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av midlene er fordelt etter studenttall. Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania får de største tilskuddene.

20 millioner til fagskoler

Kunnskapsdepartementet tildeler totalt 20 mill. kroner til fagskolene. Hver fagskole får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av midlene er fordelt etter studenttall. Noroff fagskole og Fagskolen Kristiania får størst andel av pengene. 

Private høyskoler

Institusjonsnavn

Beløp i kroner

Handelshøyskolen BI

 7 492 000

MF vitenskapelig høyskole

 573 000

VID vitenskapelige høgskole

 1 894 000

Ansgar høyskole

 188 000

Barratt Due Musikkinstitutt

 84 000

Bergen Arkitekthøgskole

 111 000

Dronning Mauds Minne Høgskole

 602 000

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 220 000

Høgskulen for grøn utvikling

 67 000

Høyskolen for dansekunst

 55 000

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 159 000

Høyskolen Kristiania

 5 145 000

Lovisenberg diakonale høgskole

 456 000

NLA Høgskolen

 1 052 000

Steinerhøyskolen

 159 000

Atlantis Medisinske Høgskole

 121 000

Bjørknes Høyskole

 762 000

Høyskolen for yrkesfag

 75 000

Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)

 69 000

Nordland kunst- og filmhøyskole

 56 000

Noroff

 270 000

Norsk barnebokinstitutt

 71 000

Norsk Gestaltinstitutt

 153 000

NSKI Høyskole

 111 000

Skrivekunstakademiet

 55 000

Sum

 20 000 000

Fagskoler

Institusjonsnavn

Beløp i kroner

AOF Fagskolen

847 552

AOF Norge

531 900

AOF Østfold

276 303

Art Complexion makeup skole AS

69 042

Astrologiskolen Herkules

66 845

Beverage Academy AS

92 478

CAE Oslo Aviation Academy AS

98 337

Centric IT Academy

68 309

Designinstituttet

72 704

Det tverrfaglige kunstinstitutt

92 478

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

62 450

Einar Granum Kunstfagskole

141 546

Emergence School of Leadership

71 239

European Helicopter Center AS

94 675

Fabrikken Asker Kunstfagskole

69 042

Fagskolen Aldring og helse

156 926

Fagskolen for bokbransjen

60 253

Fagskolen i Agder

400 073

Fagskolen i Hordaland

985 970

Fagskolen i Kirkenes

71 971

Fagskolen i Kristiansund

115 913

Fagskolen i Troms

447 678

Fagskolen i Viken

1 308 214

Fagskolen i Ålesund

211 122

Fagskolen Innlandet

1 025 518

Fagskolen Kristiania

1 631 922

Fagskolen Oslo

632 235

Fagskolen Rogaland

708 402

Fagskolen Vestfold og Telemark

828 511

Fagskulen i Sogn og Fjordane

309 259

Folkeuniversitetets Fagskole AS

451 339

Frelsesarmeens offisersskole AS

52 929

Gokstad akademiet

115 913

Imageakademiet

69 774

Institutt for helhetsmedisin

99 801

International Stunt Academy

58 788

Jusutdanning AS

86 619

KBT-fagskole

76 365

KRM Tekniske Fagskole AS

107 125

Kunstskolen i Bergen

85 886

Kunstskolen i Stavanger AS

82 957

Lukas fagskole og kurssenter

81 492

MedLearn AS

1 009 406

Menighetsbibelskolen

64 647

NKI Fagskoler AS

1 133 177

Nordkapp maritime fagskole

57 324

Nordland fagskole

323 907

Norges Fagakademi AS

202 333

Norges grønne fagskole - Vea

152 532

Noroff Fagskole AS

1 938 785

Norsk fagskole for lokomotivførere

195 742

Norsk Fotofagskole

98 337

Norsk Hestesenter

60 253

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

74 901

OSM Aviation Academy

69 774

Pilot Flight Academy AS

334 892

TISIP Fagskole

313 654

Tone Lise Akademiet AS

62 450

Trøndelag høyere yrkesfagskole

810 201

Tunsberg Medisinske Skole

114 449

Ålesund kunstfagskole

65 380

Total

20 000 000