Historisk arkiv

Åpner opp for fysisk undervisning i mindre grupper for studenter i områder med lav smitte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

- Det ble en krevende start på et nytt semester for studenter og ansatte. Over jul var smitten så bekymringsfull at det krevde raske tiltak, nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings–og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

En del typer studier er mer avhengige av fysisk undervisning eller tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende. Det er grenser for hvor lenge slik undervisning kan utsettes. Anbefalingen om at all undervisning bør være digital, er derfor endret til digital undervisning der det er mulig. Nå får derfor flere mulighet til å starte opp igjen viktige undervisningsaktiviteter for studentene.

Lokale vurderinger

Det blir opp til studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, å vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

- Jeg vet at mange gleder seg til å ta tilbake forelesningssalene og det sosiale studielivet. Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus. Fremover må studentene følge med på den informasjonen som kommer fra utdanningsstedet sitt for å få vite om, og eventuelt når, de får mulighet til å møte på fysiske forelesninger, sier Asheim.

Fortsatt usikker smittesituasjon

Smittesituasjonen er fortsatt usikker, og det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt. Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

- Det er viktig at vi hele tiden er forberedt på at det kan bli behov for nye tiltak. Det betyr at fagskolene, høyskolene og universitetene må fortsette å ha oppdaterte beredskapsplaner for rask omlegging til digital undervisning og eksamen. Jeg håper vi kan unngå det og at vi heller sakte, men sikkert fremover kan åpne opp igjen forelesningssalene, studentpubene og det levende campuslivet som jeg vet både studenter og ansatte savner. I mellomtiden forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene på en god måte både faglig og sosialt. Regjeringen har nettopp delt ut 10 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene, sier Asheim.

Dette er ny anbefaling for fagskoler, høyskoler og universiteter:

  • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.