Forsiden

Historisk arkiv

Arbeidsgruppe skal foreslå tiltak for at flest mulig studenter fullfører studiene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet skal sammen med fagskoler, høyskoler, universiteter og studentene se på tiltak for å sikre at flest mulig studenter får fullført studiene som planlagt.

- Situasjonen er krevende for studentene, særlig i de dele av landet hvor lærestedene er stengt eller tilgangen svært begrenset. Derfor ser jeg et behov for at vi finner målrettede tiltak for å sikre at studentene kommer seg gjennom studiene denne våren. Det skal denne arbeidsgruppen hjelpe oss med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim samlet fredag rektorene ved landets universiteter og høyskoler, Fagskolerådet, Samskipnadsrådet, Norsk studentorganisasjon, ANSA og Organisasjonen for norske fagskolestudenter for å høre mer om utfordringene institusjonene og studentene står i og få tilbakemeldinger på hva departementet kan bidra med.

- Så langt har utdanningsinstitusjonene gjort en god jobb med å tilpasse seg smitteverntiltakene gjennom pandemien. Samtidig har tiltakene ført til mye digital undervisning, mye alenetid og redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus for studentene. Foreløpig ser det ikke ut til at frafallet blant studentene er spesielt høyt, men det er viktig at vi nå gjør det vi kan de siste månedene for å hindre store forsinkelser i studieløpet, sier Asheim.

Arbeidsgruppens medlemmer skal være klar innen søndag 21. mars og gruppen skal levere sin rapport 9.april.

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:

  • gi lærestedene ideer og støtte i deres planleggingsarbeid for gjennomføring av undervisning og vurdering våren og sommeren 2021.
  • legge vekt på grupper som på grunn av gjeldende og mulige framtidige smitteverntiltak er særlig utsatt for forsinkelser våren 2021. Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom institusjonene og utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør prioriteres.
  • skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de skal kunne gjennomføres ved institusjonene.
  • Gruppen skal ikke vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
  • Vurderingene skal gjelde studenter på bachelor- og masternivå ved universitetene og høyskolene, samt alle fagskolestudenter.

Arbeidsgruppen vil bestå av:

  • Tre representanter fra universitets- og høyskolesektoren som utpekes av Universitets- og høyskolerådet
  • Én representant for fagskolesektoren som utpekes av Fagskolerådet
  • Én representant for universitets- og høyskolestudentene som utpekes av Norsk studentorganisasjon
  • Én representant for fagskolestudentene som utpekes av Organisasjon for norske fagskolestudenter
  • Én representant for utenlandsstudentene som utpekes av ANSA

Arbeidsgruppen ledes av ekspedisjonssjef Joakim Bakke i Kunnskapsdepartementet.