Historisk arkiv

Nå skal ansatte i maritim sektor få kompetanseheving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå lanseres det nye bransjeprogrammet for maritim sektor, og det lyses ut 55 millioner kroner til kompetansetiltak i til sammen ti bransjeprogram.      - Det nye bransjeprogrammet skal gi ansatte i næringen det faglige påfyllet de trenger for å stå bedre rustet i arbeidslivet. Det er en vinn-vinn-situasjon for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Maritim sektor sysselsetter om lag 84 000 arbeidstakere og rekrutterer arbeidskraft fra en rekke ulike fagbakgrunner. Den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet gjør at behovet for kompetanseutvikling i sektoren øker.

- Maritim næring sysselsetter arbeidstakere over hele landet, og kompetansen blant arbeidstakerne er et av næringens viktigste konkurransefortrinn. Derfor er det veldig gledelig at det legges til rette for at sjøfolk, verftsarbeidere og andre ansatte i maritim næring nå får mulighet til å få faglig påfyll mens de er i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bransjeprogrammene er skreddersydde utdanningstilbud som utvikles i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Norsk sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk sjøoffisierforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO skal i samarbeid med Kompetanse Norge finne målrettede utdanningstilbud som kan passe for alle som jobber i bransjen. 

Penger til flere kompetansetilbud gjennom bransjeprogrammene

Regjeringen vil også bruke 55 millioner kroner på å tilby utdanning til både ansatte, ledige og permitterte gjennom de ti bransjeprogrammene. Nå lyses disse pengene ut og utdanningsinstitusjoner på alle nivåer kan søke på disse.

- Det er fremdeles et stort behov for å utvikle og tilpasse tilbud på alle utdanningsnivå slik at bransjene kan få tilgang på nødvendig og relevant kompetanse. Slik blir flere arbeidstakere bedre rustet til å møte et arbeidsliv i omstilling, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, som har ansvaret for tilskuddsordningen.

Fakta om bransjeprogram:

 • Bransjeprogram er en viktig del av regjeringens Utdanningsløft, som er en satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå.
 • Bransjeprogrammene er et spleiselag hvor staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter eller andre typer kompetanseutvikling.
 • Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.
 • Det er arbeidsgiver-og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer.
 • Kompetansetilbudene er korte og fleksible slik at de kan tas av personer i jobb.

Dette er de ti bransjeprogrammene som det lyses ut tilskudd til:

 • Bransjeprogram for reiselivsnæringen
 • Bransjeprogram for frisørnæringen
 • Bransjeprogram for detalj- og faghandelen
 • Bransjeprogram for industri- og byggenæringen
 • Bransjeprogram for anleggsbransjen
 • Bransjeprogram for mat- og drikkevareindustrien
 • Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen
 • Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor
 • Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien
 • Bransjeprogram for maritim sektor

Søknadsfristen er 8. april.