Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hittil har færre studenter søkt om tilleggslån i Lånekassen sammenlignet med i fjor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Så langt har 25 600 studenter og elever søkt om det nye tilleggslånet på 26 000 kroner, hvor 10 400 kroner senere kan bli omgjort til stipend. På samme tid i fjor hadde 35 600 søkt.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass flere tiltak for å gjøre studentøkonomien romsligere under krisen, blant annet denne løsningen i Lånekassen. Jeg vil oppfordre alle som har mistet inntekt under korona og som trenger økonomisk støtte om å søke, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Til sammen 250 000 studenter og elever har fått mulighet til å søke tilleggslånet. Lånet tilbys studenter og elever som har opplevd nedgang i inntekt på grunn av koronapandemien.

Både stipendandelen og tidsperioden er utvidet i år
Nytt i år er at stipendandelen er høyere, 10 400 kroner mot 8 000 kroner i fjor og du kan søke om tilleggslånet med dokumentasjon helt tilbake til 16.juni i fjor.

– Omtrent halvparten av alle som søkte i fjor søkte allerede i løpet av den første uken. Det er umulig å si om det samme gjelder for i år. Men hvis bildet er det samme, så kan det tyde på at flere klarer seg greit økonomisk til tross for krisen, sier Asheim.

Fordi ordningen er utvidet har regjeringen anslått at det vil være en økning i andelen studenter og elever som søker denne våren.

Studentene må dokumentere nedgang i inntekt på grunn av pandemien
For å ha rett til lånet, må studenter og elever ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021. Alle som søker, må senere kunne dokumentere nedgang i inntekt, og at nedgangen skyldes koronapandemien.

– Det kan være lurt å allerede nå be om en signert bekreftelse fra arbeidsgiver som viser datoen du ble permittert, oppsagt eller fikk redusert inntekt som følge av koronasituasjonen. Alle som søker lånet må kunne dokumentere nedgang i inntekt på forespørsel senere. Siste frist for å søke er 30.juni, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Mer informasjon om tilleggslånet https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/korona/