Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Følger opp Studentenes helse- og trivselsundersøkelse med toppmøte om psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Det er flere som opplever å være ensomme, og det er en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager.

- Hele Norge legger bak seg et år preget av avstand og lite sosial kontakt. Det stikk motsatte av hva vi mennesker er vant til og trenger for å ha det bra. Ensomheten rammer også studentene i aller høyeste grad. Denne undersøkelsen må vi bruke til å diskutere hva vi i felleskap kan gjøre for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt. Derfor inviterer vi studenter, sektoren og helselinjen til et toppmøte med studentenes psykiske helse som tema, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Toppmøtet vil bli arrangert før sommeren, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidligere i år har regjeringen gitt studentsamskipnadene penger til å bygge opp sitt psykiske helsearbeid, som skal supplere det kommunale helsetilbudet. I tillegg har studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene fått penger til å ansette studenter som skal drive faglig og sosial oppfølging av sine medstudenter.

- Vi har vært bekymret for konsekvensene av pandemien siden 12.mars i fjor. Nettopp derfor har vi vært så opptatt av at særlig førsteårsstudentene må følges godt opp og vi har hatt to utvalg som har gitt myndighetene og utdanningsinstitusjonene råd om hvilke tiltak vi bør vurdere. Som et resultat av dette har det kommet både penger og tilbud på plass som skal hjelpe studentene faglig og sosialt, sier Asheim.

De yngste sliter mest

Ifølge SHoT-undersøkelsen er det de yngste studentene som har høyest nivå av psykiske plager. Omfanget av ensomhet er også størst blant de yngste studentene.

- Jeg opplever at både vi og utdanningsinstitusjonene har vært ekstra opptatt av de yngste studentene, som kanskje ikke har det sosiale nettverket mer erfarne og eldre studenter har. Undersøkelsen bekrefter denne antakelsen og viser at det er de yngste som i minst grad søker hjelp. Det mener jeg forteller oss at har vært riktig å prioritere de yngste, sier Asheim

Mange studenter gjennomfører utdanningen sin som planlagt

I undersøkelsen svarer 9 av 10 studenter at de gjennomfører studiene sine i det tempoet de hadde planlagt. Det er en økning fra de tidligere SHoT-undersøkelsene.

- Det er imponerende at nesten alle studenter holder det tempoet de hadde planlagt på studiene, til tross for et krevende år. Det er viktig for studentene selv, men også for samfunnet som etter hvert vil få tilgang på flinke folk i alle sektorer, sier Asheim.

Les hele rapporten her

 

Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021:

  • 68 prosent av studentene opplever at de har god eller svært god helse.
  • 45 prosent av studentene har det som kan karakteriseres som et høyt nivå psykiske plager.
  • 54 prosent av studentene svarer på ett av tre spørsmål at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Omfanget av ensomhet er størst blant de yngste studentene.
  • 7 av 10 studenter oppgir at de er misfornøyde med undervisningen.
  • 8 av 10 studenter svarer at de er misfornøyde med det fysiske læringsmiljøet.
  • 89 prosent av studentene oppgir å følge normert studieprogresjon inneværende semester.