Forsiden

Historisk arkiv

Nye tiltak i ti østlandskommuner:

Rødt nivå i alle barnehager og skoler og stengte campus for studenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag 25. januar. Videregående skoler skal ha digital undervisning i uke 4 og forberede seg på å gå over på rødt nivå i uke 5. Dette gjelder også de som allerede er på rødt nivå. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det. Lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for studenter neste uke og undervisningen blir heldigital.

Oppdatert 24.1 med lenker til oppdatert informasjon om smittevern i skoler og barnehager.

Tiltakene gjelder til og med 31. januar 2021 og gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene.  I  videregående skal det være heldigital undervisning i neste uke. Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5. Det har vært økende smittetall i regionen den siste tiden, også i barnehage og skole. Det er derfor nødvendig å sette inn en rekke strenge tiltak, slik at smitten ikke sprer seg. Mens barnehager og grunnskoler skal drives på rødt nivå, skal videregående skoler stenges neste uke og kun ha heldigital undervisning. Hovedgrunnen til dette er smittefaren som oppstår ved mobilitet.

– Elever i videregående skole har ofte lenger reisevei til skolen enn barn i grunnskolen og elevene kan komme fra mange ulike steder. Grunnskoler som må holde stengt for å forberede rødt nivå skal også ha et tilbud om digital undervisning, understreker Melby.

Voksenopplæringen følger reglene for videregående opplæring.

Reiser til skoler og barnehager som er åpne anses som nødvendig jobbreise. Det betyr at ansatte i skoler og barnehager som bor i Oslo, eller i de andre nedstengte kommunene, men som jobber i andre kommuner, fortsatt kan gå på jobb.

Neste uke skal all undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter foregå digitalt

Neste uke skal all undervisning og planlagte arrangementer enten utsettes eller gjennomføres digitalt. Lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for alle studenter, og ansatte må følge de samme reglene som i arbeidslivet for øvrig. I disse kommunene er det nå innført påbud om hjemmekontor for alle som kan.

– Det er ikke med lett hjerte vi stenger campus neste uke for studenter i disse kommunene. Den uoversiktlige og bekymringsfulle smittesituasjonen gjør at vi må iverksette svært inngripende tiltak hvor dette er ett av dem. Jeg håper virkelig det blir med disse fem hverdagene og at situasjonen etter hvert tillater oss å gå tilbake til noe mer fysisk tilstedeværelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studentene har det siste året måttet forholde seg til mye digital undervisning og få faglige og sosiale aktiviteter på campus.

– Uavhengig av om undervisning er digital eller fysisk, forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene sine. Det har vært et år preget av avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Jeg vet det er tøffe tak for mange, men jeg håper vi klarer å ta ekstra godt vare på hverandre en liten stund til og holder ut. Nå har også studentsamskipnadene nettopp fått 10 millioner kroner som skal brukes på sosiale lavterskeltilbud som skal komme raskt i gang, sier Asheim.

Rødt nivå ikke det samme som stengning

I barnehager og skoler som er på rødt nivå skal barn og elever deles inn i mindre grupper og kohorter. For å få til dette kan det være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre.– Rødt nivå er ikke det samme som å stenge skoler og barnehager. Barnehagebarn og elever på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen hver dag, også når det drives på rødt nivå. På ungdomsskolen og videregående kan det være nødvendig at elever veksler mellom hjemmeopplæring og fysisk tilstedeværelse på skolen, understreker Guri Melby

Når barnehager og skoler stenger ned eller innfører rødt nivå, har kommunene plikt til å følge opp sårbare barn og barn med særlige behov.

Les mer om trafikklysmodellen på utdanningsdirektoratets sider.

Regjeringen er opptatt av å skjerme sårbare barn og unge

Selv om skoler og barnehager drives på rødt nivå eller må stenge helt i perioder, skal det fortsatt gis et daglig, fysisk tilbud til barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt.

Også barn opp til 12 år med foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner, skal få et daglig tilbud dersom skole, SFO og barnehager har reduserte åpningstider eller må stenge i perioder.

Tiltakene gjelder fra 23. januar til og med 31. januar 2021 for kommunene Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Oppdatert informasjon (24.1) om smitteverntiltak i skole og barnehage

Tiltak i barnehage, grunnskole, videregående, fagskole, høyskole og universitet

  • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
  • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
  • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal stenges for alle studenter.
  • Voksenopplæringen følger reglene for videregående opplæring.

Andre tiltak rettet mot barn og unge

  • Breddeidrett for voksne og barn: Stans i breddeidrett for voksne og barn 
  • Fritidsaktiviteter (som kor, korps, teater o.l.): Stans i fritidsaktiviteter fra