Historisk arkiv

Regjeringen åpner for fireårige studier i kinesisk, japansk og arabisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele studiet i utlandet for å komme på det nivået en arbeidsgiver forventer. Derfor inviterer vi nå universitetene og høyskolene til å søke om å opprette fireårige studier i disse språkfagene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Hovedmodellen i Norge og resten av Europa er treårige bachelorgrader og toårige mastergrader. Men for akkurat disse språkfagene ble det på bakgrunn av Humaniorameldingen bestemt at det skulle åpnes for et lengre bachelorløp for de universitetene og høyskolene som ønsker å gi et slikt tilbud. Målet er å bedre gjennomstrømmingen og sikre at studentene får den sluttkompetansen de trenger.

Nå inviteres institusjonene som ønsker å gi en fireårig bachelorgrad i disse fagene, til å søke om det.

De vanlige reglene om akkreditering av studietilbud gjelder fortsatt, og finansieringen av studietilbud håndteres på ordinær måte gjennom finansieringssystemet og de ulike satsene for ulike typer studier. Det er universitetene og høyskolene som selv dimensjonerer sine egne studietilbud. Finansieringen ellers vurderes i forbindelse med de årlige budsjettrundene.