Historisk arkiv

Regjeringen vil gjøre lærerspesialistordningen varig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Når målet om 3000 lærerspesialister i skolen er nådd, vil regjeringen opprette en varig tilskuddsordning for lærerspesialister.

For skoleåret 2021-22 er det satt av penger til 2300 lærerspesialister, og det er nå innvilget over 1800 søknader om lærerspesialister til  klasserom over hele landet. Om lag 600 lærere vil være i gang med toårig  spesialistutdanning.

– Lærerspesialister er med på å styrke skolenes arbeid med blant annet tidlig innsats, og de bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen. Derfor fortsetter vi satsingen. Målet vårt er 3000 lærerspesialister skoleåret 2022-23, og vi skal jobbe hardt for å få til dette. Da vil vi gjøre om lærerspesialistpiloten til en varig tilskuddsordning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Satsingen på lærerspesialistordningen vil fortsette selv om pilotens mål om 3000 lærerspesialister ikke nås i skoleåret 2022-23.  

Gir bedre undervisning

Evalueringer viser gode erfaringer med lærerspesialister. Blant annet melder rektorer at lærerspesialistene gjør en god jobb og løfter undervisningen. Fire av fem lærere som har tatt lærerspesialistutdanning mener de reflekterer mer over egen undervisning, og tre av fem mener at utdanningen har styrket undervisningen deres. 

I 2021 vil det bli brukt til sammen 229 millioner kroner på spesialistfunksjonen og spesialistutdanningene.

Fakta om lærerspesialistordningen:

 • I det første året i 2015 var antallet lærerspesialister 205. Til høsten er det ventet å være omtrent 1800 lærerspesialister på plass, fordelt på skoler over hele landet.
 • Regjeringens mål er 3000 lærerspesialister innen skoleåret 2022-23, og at alle skoler skal ha tilgang til en lærerspesialist i begynneropplæring.
 • Det er skoleeierne som søker om tilskudd til lærerspesialister. De fleste er lærerspesialister i grunnskolen, men deltakelsen fra videregående har økt.
 • For skoleåret 2021-22 er det innvilget om lag 1800 funksjoner som lærerspesialist, og av disse er det om lag 500 spesialistfunksjoner i begynneropplæring.
 • Det er nå lærerspesialister innenfor følgende fag/fagområder:
  • realfag
  • norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring
  • praktiske og estetiske fag (skoleeier beslutter fag)
  • begynneropplæring på 1.-4.trinn
  • yrkesfag
  • profesjonsfaglig digital kompetanse
  • opplæring av minoritetsspråklige elever
  • engelsk og/eller 2.fremmespråk
  • veiledning
  • spesialpedagogikk
  • lærerutdanning
 • Les mer om hvordan du kan bli lærerspesialist og lærerspesialistutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider.
 • Les mer om evalueringene av spesialistutdanningene.