Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

Regjeringen vil ha raskere bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flyktninger med permanente, sammensatte hjelpebehov må ofte vente lenge før de blir bosatt. Regjeringen foreslår derfor å doble tilskuddstiden fra fem til ti år, slik at alle raskere kan få en kommune å bo i.

Selv om ventetiden for å bosette flyktninger er ble mer enn halvert fra 2014 til 2019, er det fortsatt for lang ventetid for enkelte. Å bli ventende på mottak er belastende for den enkelte flyktning, som ikke får kommet ordentlig i gang med livet sitt i Norge. Utvidelsen av tilskuddsordningen for å bosette personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker vil gi kommunene bedre forutsigbarhet og bedre økonomiske rammevilkår. Utvidelsen gjelder personer som bosettes fra UDis særskilte botilbud.

– Regjeringen er opptatt av å sikre rask bosetting av alle, også personer som har behov for særskilt tilrettelegging og bistand. Tilbakemeldinger vi får er at økonomi er det som gjør at kommunene velge å ikke ta imot flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Derfor ønsker vi å bevilge mer penger til akkurat dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det siste året har det til enhver tid oppholdt seg rundt 15 personer som venter på bosetting i denne kategorien i mottakssystemet. Flere av disse blir bosatt, men det kommer også nye til, slik at antallet er mer eller mindre stabilt.

– I 2021 innførte vi et nytt kriterium for kommuner som vil bosette flyktninger. Det betyr at det skal tas hensyn til hvilken kapasitet kommunene har til å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser når staten vurderer hvilke kommuner som skal bli spurt om bosetting, sier Melby.

Utvidelsen betyr at det foreslås å bevilge 6,7 millioner kroner til en utvidelse av særskilt tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker i 2022.