Historisk arkiv

Integreringskonferansen 2021:

Regjeringen Solberg
Integreringskonferansen 2021:

Regjeringen vil satse mer på frivillige organisasjoner i hverdagsintegreringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) la i dag frem regjeringens nye strategi for hverdagsintegrering, og regjeringen styrker bevilgningen til frivillige organisasjoner med 30 millioner kroner neste år.

– Dette er rett og slett midler til hverdagsintegrering i praksis. Det finnes allerede mange gode tilbud som engasjerer og bidrar til integrering, men vi vil gjøre dem tilgjengelig for enda flere. Innvandrerorganisasjoner søker i langt mindre grad offentlig støtte enn andre frivillige organisasjoner, og det må vi nå gjøre noe med, sa Melby da hun presenterte strategien på regjeringens integreringskonferanse.

Det er første gang en regjering har lagt fram en strategi som skal synliggjøre sivilsamfunnets arbeid og innsats på tvers av integreringsfeltet. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til frivillige organisasjoner med 30 millioner kroner neste år. I revidert nasjonalbudsjett ble det også gitt ytterligere 5,9 millioner kroner i økte midler til arbeid med strategien. Målet er at økningene skal bidra til at flere lokale frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd og til økt frivillig aktivitet i flere kommuner og områder.

Skal gjøre tilbud synlig for flere

Innvandrerbefolkningen har vært ekstra utsatt gjennom pandemien.  Gjennom strategien ønsker regjeringen å vise at det sivile samfunnet er en nøkkelaktør for å skape sosial inkludering gjennom møteplasser og nettverk. Strategien gir retning for sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid i årene framover, og bygger blant annet på innspill fra organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

– Det siste halvannet året har virkelig vist betydningen av frivilligheten og av sivilsamfunnet.  Frivillig innsats har vært helt sentral for å nå ut med livsviktig informasjon under koronaen. Samtidig har de bidratt til å skape en følelse av fellesskap i det som har vært en isolerende og ensom tid for mange, sier kunnskapsministeren.

Strategien skal bidra til å øke deltakelsen i sivilsamfunnet blant barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn, løfte og støtte sivilsamfunnets innsats for integrering og å utvikle bedre samarbeid og rammebetingelser.

Norge ligger på topp internasjonalt når det gjelder å delta i frivilligheten. Sivilsamfunnet kan være til stor hjelp for innvandrerbefolkningen, uavhengig av hvorfor en innvandrer er kommet hit, og hvor lenge det er siden.

– Frivillig sektor er limet i små og store fellesskap i samfunnet. Gjennom arbeidet og samarbeid med offentlige myndigheter, bidrar det sivile samfunnet til å løse viktige samfunnsoppgaver. Strategien vil forhåpentligvis ta oss flere skritt videre på veien til et mer integrert samfunn, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.