Historisk arkiv

Regjeringens studentpakke:

Kompensasjonsordning, nye jobber og mer oppfølging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem en ny, omfattende tiltakspakke for studenter. Nå kommer det kompensasjon for tapt inntekt, flere jobber rettet mot studenter og tiltak for både faglig og sosial oppfølging.

- Strenge smittevernregler har rammet studentene hardt. En del har mistet jobben, men felles for alle er at de har tilbragt alt for mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og lite sosiale aktiviteter. Studentpakken vi legger frem i dag inneholder derfor tiltak som en løsning på alle disse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ordningen som skal kompensere for tapt inntekt skal treffe bredere

Regjeringen foreslår at studenter som har mistet inntekt kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26 000 kroner der 40 prosent blir omgjort til stipend, tilsvarende det ordinære studielånet. Tilbudet skal gjelde studenter og voksne elever i videregående opplæring som kan dokumentere tapt inntekt som følge av pandemien.

- Med denne ordningen vil studenter som har mistet inntekt få en studiestøtte på rundt 150 000 kroner som tilsvarer studentenes årlige statsbudsjettkrav. Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Sammen med alle studentjobbene vil det bidra til litt romsligere økonomi fremover, sier Asheim.

Stortinget har bedt regjeringen finne en ordning med delvis lån og delvis stipend i Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall våren 2021. Regjeringen har valgt å åpne for at studenter som kan dokumentere tapt inntekt i perioden 16.juni 2020 til 15.juni 2021 vil kunne søke tilleggslånet, som betyr at den vil treffe enda bredere og være tilgjengelig for flere.

Våren 2020 søkte rundt 20 prosent av studentene om tilleggslånet. Regjeringen anslår det vil være en økning i andelen studenter som søker denne våren fordi perioden man kan dokumentere inntektsbortfall for er lengre. Med et anslag på 30 prosent av studentene vil stipendandelen totalt koste 779 millioner kroner.


200 millioner til nye studentjobber for å gi faglig og sosial oppfølging

Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett mange studenter jobber i som betyr at arbeidsmarkedet for studenter for øyeblikket er vanskelig. Derfor foreslår regjeringen å bruke 200 millioner kroner for å skape nye studentjobber hos fagskolene, høyskolene, universitetene og studentsamskipnadene. Disse pengene skal gå til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

– Dette løser to problemer samtidig. Da hjelper vi studenter som sliter faglig og har behov for tettere oppfølging etter lang tid med begrenset tilgang til fysisk undervisning og campus. Det vil også gi inntekt og jobber til flere studenter, sier Asheim.

 

Studentsamskipnadene får enda mer penger til psykisk helse

Regjeringen foreslår å bruke 30 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse. 28,5 av disse millionene skal gå til studentsamskipnadene, mens 1,5 skal gå til Mental Helses studenttelefon.

– Vi bikker snart et helt år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det er ikke tvil om at det tærer på. Nå skal vi bruke enda litt mer penger på å raskt få opp sosiale lavterskeltilbud som skal komme alle studenter til gode. Jeg håper disse tiltakene, sammen med vaksineringen og solen som er på vei, vil bidra til en litt bedre hverdag i månedene som kommer, sier Asheim.

Midlertidige unntak for borteboerkravet og unntak fra inntektsgrensen
Regjeringen foreslår å gjeninnføre et midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021. Det betyr at studenter som har oppgitt at de skal bo borte, men som flytter til foresatte midlertidig på grunn av pandemien, ikke skal miste stipendandelen sin.

Regjeringen foreslår også å videreføre det midlertidige unntaket fra inntektsgrensene for avkorting av stipend. Unntaket skal gjelde i hele 2021. Unntaket vil gjelde studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Dette er Studentpakken:

Regjeringen foreslår at:

  • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.
  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse
  • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett
  • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.
  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Mer om regjeringens økonomiske tiltak finner du her.