Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Sikrer Lånekasse-støtte for studier i utlandet høsten 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å få lån i Lånekassen til studier i utlandet er det et krav om at du må være fysisk på studiestedet, men under pandemien har mange studenter og utvekslingselever vært nødt til å reise hjem til Norge eller utsette utreisen. – For å fjerne den økonomiske usikkerheten, betrygger vi nå alle utenlandsstudenter med at de kan få lån og stipend til høsten selv om de ikke kan starte studiene fysisk på lærestedet med en gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det gjelder både for studenter som er midt i en utdanning de skal tilbake til, og for nye studenter som planlegger å reise ut for å studere i utlandet eller ta et utvekslingsopphold.

– Selv om vaksineringen går raskt her hjemme og studentene prioriteres, så er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan studier i utlandet til høsten kan gjennomføres fordi det avhenger av innreiseregler og dokumentasjon på vaksine i andre land. Derfor viderefører vi unntaket fra regelverket slik at de får studiestøtte uansett, sier Asheim.

Reglene innebærer at:

  • Utenlandsstudenter og -elever som må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, vil ha rett til stipend og lån.
  • For høsten 2021 vil retten til lån og stipend være uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart. Rett til lån og stipend for studier i utlandet krever ordinært at man fysisk befinner seg på et lærested i utlandet.

ANSA glad for forutsigbarhet for studentene

Morgan Alangeh, president i ANSA, samskipnaden for norske studenter i utlandet, er veldig fornøyd med at studentene nå får den forutsigbarheten de trenger til å planlegge høsten.

– Det er gode nyheter at dette nå kommer på plass. Det vil sikre at alle studentene i utlandet får fullført studiene sine, også om de ikke ennå kan dra til studiestedet sitt, sier Alangeh.

Forslaget til endringer i studiestøtten til utenlandsstudenter er nå sendt ut på høring. Dette skal sikre at endringene trer i kraft før semesterstart.