Historisk arkiv

Asheim:

- Nå er det studentenes tur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen åpner for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

- Det ble en tung start på 2021 med muterte virusvarianter og nye nedstengninger. Derfor er jeg veldig glad for at smittesituasjonen tillater oss å åpne mer opp for at studenter kan få fysisk undervisning, sitte på lesesalen og møtes i mindre grupper. Det må selvfølgelig skje med strenge smitteverntiltak, men jeg er overbevist om at dette vil være en stor lettelse for mange, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Den nye nasjonale anbefalingen er at studenter kan være fysisk til stede ved universiteter, høyskoler og fagskoler, men at større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

- Situasjonen for mange studenter vil forhåpentligvis bli noe helt annet fremover med litt mer tid utenfor hybelen. Jeg forventer at fagskolene, høyskolene og universitetene legger opp til at alle studenter nå skal få muligheten til å møtes fysisk under trygge rammer, sier Asheim.

Regjeringen åpner for mer tilstedeværelse i kommuner med særskilte tiltak

Regjeringen gjør også endringer i kapittel 5A-5D i Covid-19-forskriften som regulerer de forsterkede smitteverntiltakene i enkeltkommuner. Antallet tiltaksnivåer reduseres til tre og det gjøres lettelser for studenter i de to laveste nivåene.

Studenter som bor i kommuner omfattet av 5B vil nå kunne bruke bibliotek og lesesaler, og i 5C vil regjeringen nå tillate undervisning i grupper med inntil 10 personer. I det strengeste tiltaksnivået 5A vil alt fremdeles være stengt.

– Vi må ta høyde for at det kommer lokale smitteutbrudd også utover våren. Med de endringene vi gjør nå vil studentene har mer tilgang på campus hvis det skulle skje sammenlignet med det de har hatt frem til nå. Det betyr at tiltaksbyrden for studenter blir mindre. Men dette betyr ikke at det ikke kan komme nye innstramminger, fordi vi må hele tiden ta høyde for smittesituasjonen, sier Asheim.

Dette er de nye endringene

Nasjonal anbefaling

  • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
  • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.
  • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Undervisning i mindre grupper kan enklere organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og dermed gjennomføres.

Kommuner med utbrudd i kapittel 5B og 5C:

  • For universiteter, høyskoler og fagskoler kan lesesaler og biblioteker holdes åpent
  • Unntaket for tilgang til lokalene for ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt når det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet videreføres
  • Undervisning i grupper med inntil 10 personer tillates i kapittel 5C